Nota de premsa

Soler: 'El nou sistema economicofinancer de la Generalitat suposarà una autèntica revolució digital de les finances públiques'

11/05/2021

- La Generalitat disposarà per primera vegada d'un sistema de gestió economicofinancera basat en la "dada única" i en la plataforma de gestió més prestigiosa a escala mundial, el sistema SAP
- "Nefis també esdevindrà una eina clau per a la gestió dels fons europeus NextGeneration", assenyala el consellerEl conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha subratllat el compromís del Consell d'impulsar el procés de transformació digital de l'Administració de la Generalitat en dos àmbits: d'una banda, "en un àmbit extern, amb la posada a la disposició dels ciutadans dels tràmits en línia i l'administració electrònica, però també en l'àmbit intern, amb l'augment de l'eficiència i el control de la gestió".

Per a fer-ho, la Generalitat implantarà en els pròxims mesos un nou sistema economicofinancer, el conegut com a sistema Nefis, que, tal com ha apuntat Soler, "suposarà una autèntica revolució digital de les finances públiques, de tot el procés pressupostari i de la gestió econòmica de la Generalitat, ja que està basat per primera vegada en la dada única i en la plataforma de gestió corporativa més prestigiosa a escala mundial, el sistema SAP".

"Nefis ens permetrà una millora substancial en termes d'agilització de tràmits, traçabilitat dels diversos procediments, més transparència i una millora en la presa de decisions en unificar en un únic aplicatiu els centenars d'aplicacions diferents amb les quals actualment compta la Generalitat per als seus procediments interns", ha assenyalat Soler durant les jornades 'El futur digital de la Hisenda Pública', organitzades per la Junta d'Extremadura.

"No es tracta només de digitalitzar processos interns de gestió, sinó de fer-los més eficients aprofitant les eines digitals disponibles per a millorar i estandarditzar processos i per a la presa de decisions públiques", ha apuntat el responsable d'Hisenda, el qual ha advertit que "la gestió economicofinancera requereix actualment una transversalitat que afecta tots els equips en les diverses conselleries, per la qual cosa, després de la implantació de Nefis, es millorarà la coordinació, els terminis o la transparència".

Junt amb el conseller d'Hisenda, han participat també en la taula redona la consellera d'Hisenda del Govern balear, Rosario Sánchez, i el viceconseller de Finances i Pressupostos del Govern basc, Hernando Lacalle. Ha estat moderat pel secretari general d'Administració Digital de la Junta d'Extremadura, Ignacio García, i inaugurat per la vicepresidenta primera del Govern extremeny, i també consellera d'Hisenda i Administració Pública, Pilar Blanco-Morales.

D'aquesta manera, els diversos governs autonòmics que tenen implantat aquest sistema economicofinancer basat en SAP n'han intercanviat experiències sobre el funcionament, les funcionalitats i els exemples de bones pràctiques, "que ens permetran a la Generalitat, una vegada que estiga plenament implantat, superar les dificultats detectades i incorporar-hi les millores dissenyades".

Prèviament, el conseller s'ha reunit amb el president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Millora des d'un triple vessant

La implantació de la plataforma SAP, a través de l'anomenat com a sistema Nefis, permetrà a la Generalitat donar resposta a les necessitats que hi sorgeixen des d'un triple vessant. D'una banda, l'Administració valenciana disposarà d'un "revolucionari i modern" sistema de gestió economicofinancera a través de la dada única. "D'aquesta manera s'eliminaran errors i problemes de duplicitat de dades al mateix temps que es facilita la presa de decisions", ha destacat Soler.
Així mateix, el nou programari facilitarà la plena implantació de l'administració electrònica en un moment en el qual s'ha demostrat de manera molt evident el potencial d'ús que té. Sobre aquest tema, Soler ha recordat que només en l'últim any la tramitació electrònica ha crescut més d'un 65 % en la Generalitat.

A més, també contribuirà a ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública i facilitarà el dret d'accés a la informació a la ciutadania.

D'aquesta manera, Nefis està coordinat, per a cada una d'aquestes millores, per la Direcció General de Pressupostos, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (DGTIC) i la Intervenció General, respectivament.

Garantir la capacitació de les persones i la seguretat

Soler també ha anunciat que la Generalitat impulsarà un programa de formació perquè els equips responsables de l'elaboració pressupostària de cada departament i els responsables de les gestions economicofinanceres "puguen adaptar-se amb facilitat a aquesta tecnologia en el termini més reduït possible i es familiaritzen amb la nova aplicació pressupostària, la formalització i la tramitació de factures, tresoreria, etc."

En aquest sentit, Soler ha destacat la "millora exponencial de seguretat" que suposarà la implantació de Nefis durant tot el procés de pagament de factures, no solament de la Generalitat sinó també dels organismes autònoms, en incloure una traçabilitat clara de l'origen de les factures, els procediments dobles de signatures electròniques o els procediments detallats de pagament, que evitaran intents de ciberatacs.

El conseller d'Hisenda també ha volgut agrair l'esforç de tots els funcionaris i funcionàries implicats i els grups de treball que s'han constituït, ja que, malgrat la pandèmia, la Generalitat ha treballat de manera totalment telemàtica durant tot el confinament per a no retardar la posada en marxa d'aquesta aplicació, "amb les dificultats afegides que això ha suposat". "L'inici de la implantació de Nefis va coincidir amb les primeres setmanes de pandèmia i, malgrat tot, vam decidir continuar amb aquest projecte que considerem clau per a millorar l'eficiència de l'Administració", ha apuntat Soler.

A més, ha anunciat que des de la DGTIC s'iniciarà un intens procés de migració de dades perquè la posada en marxa del nou sistema "es produïsca amb els mínims problemes possibles i amb una transició que siga còmoda per a l'Administració".

Fons europeus

El conseller d'Hisenda ha afirmat que la implantació de Nefis també permetrà "identificar plenament en l'estructura pressupostària, tant de despeses com d'ingressos, la procedència del finançament i, per tant, portar un seguiment de la gestió, no solament dels fons europeus sinó de tot el finançament afectat".

En aquest sentit, ha destacat que Nefis també esdevindrà una eina clau per a la gestió dels fons europeus NextGeneration, que tenen com a objectiu mitigar l'impacte econòmic i social de la pandèmia.

"Al mateix temps, el nostre projecte Nefis és també un exemple de les oportunitats que ofereix el finançament europeu, ja que està cofinançat dins del Programa operatiu FEDER", ha indicat el conseller.

Arxius relacionats