Nota de premsa

El Consell i la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació impulsaran accions formatives per a l'adaptació a nous processos especialitzats

14/05/2021

- La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic finançarà amb dos milions d'euros les actuacions d'aquest conveni


El Ple del Consell ha autoritzat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana, per a desenvolupar activitats formatives dirigides a treballadors i treballadores amb l'objectiu que les seues capacitats s'adapten als nous processos especialitzats de clústers industrials, especialment en aquelles àrees industrials considerades clau per a la transformació modernitzadora del model productiu de la Comunitat Valenciana.

Entre aquestes accions formatives hi haurà beques d'investigació, seminaris, jornades de treball, conferències, congressos, estudis o informes de difusió pública sobre indústria connectada 4.0, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU.

També s'hi inclourà la realització de projectes d'investigació en matèries tecnològiques i d'indústria connectada 4.0, que puguen comptar amb la col·laboració de les universitats valencianes.

En tot cas, les accions i les activitats tindran caràcter transformador, ja que contribuiran a la implementació del Pla d'acció per a la transformació del model econòmic valencià 2027 i de les bases del Document d'Elx, fonamentalment la vinculació que tenen amb el desenvolupament de la capacitat innovadora del teixit productiu; la modernització de l'estructura productiva valenciana i la competitivitat de les empreses; la inversió en aprenentatge; la millora del capital humà, i el foment de la creació d'ocupació qualificada.

L'organització de les activitats obertes i generals d'aprenentatge i transmissió del coneixement la desenvoluparà la Fundació de manera directa o indirecta, a través d'empreses, centres concertats, acords de col·laboració amb universitats o escoles universitàries, entre altres.

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic finançarà amb dos milions d'euros les actuacions d'aquest conveni, la duració del qual s'estendrà fins al 31 desembre de 2021.