Nota de premsa

La Conselleria d'Innovació i la DGTIC implanten la signatura electrònica en les targetes de notes de la PAU

21/07/2021

-- S'han generat més de 20.000 targetes electròniques en les convocatòries ordinària i extraordinària de les PAU de 2021
- També s'han generat i signat electrònicament més de 1.400 actes, cosa que ha permés l'eliminació del paper i l'intercanvi de documents entre tribunals i centres educatiusLa Conselleria d'Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital, juntament amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, ha implantat aquest curs la signatura electrònica en les targetes de resultats de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) per a facilitar-ne la validesa i evitar possibles modificacions, comptant amb el segell de certificació de la Conselleria d'Innovació.

D'aquesta manera, des d'aquest curs tots els procediments administratius vinculats a les Proves d'Accés a la Universitat es validaran gràcies al segell electrònic de la Conselleria d'Innovació, utilitzant, per a fer-ho, un sistema de signatura electrònica per a la identificació i l'autentificació de documents, en substitució dels PDF que es generaven fins ara. En aquest cas, el nou sistema està aprovat per a la generació de certificats de les notes en les Proves d'Accés a la Universitat de l'alumnat i per a les actes per centres educatius de les proves anteriorment mencionades.

Tal com han apuntat en aquest sentit els consellers d'Hisenda i d'Innovació, Vicent Soler i Carolina Pascual, "a través d'aquest certificat hem facilitat la verificació de les notes de la PAU de l'alumnat de la Comunitat Valenciana per part de les universitats espanyoles, tant públiques com privades". Per a fer-ho, el certificat disposa d'un codi QR i un URL de validació, a més del segell d'òrgan de la Conselleria d'Innovació, que s'ha implantat per primera vegada en aquest camp.

Fins a aquest curs l'alumnat es connectava a la plataforma de la Conselleria habilitada per a descarregar un document amb format PDF amb els resultats de la PAU. A continuació, podien acudir a qualsevol universitat espanyola, pública o privada, amb aquest certificat de notes per a optar a una plaça en el centre desitjat. El nou sistema és molt més segur i impedeix possibles falsificacions.

Amb aquest nou procés, s'han generat i signat electrònicament, a demanda de l'alumnat de la Comunitat Valenciana, més de 20.000 targetes electròniques en les convocatòries ordinària i extraordinària de les PAU de 2021.

Eliminació del paper en les actes de les PAU

En la mateixa línia, les actes dels tribunals de les PAU també s'han generat i signat electrònicament amb el segell d'òrgan de la Conselleria d'Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital. Això ha facilitat l'eliminació del paper i l'intercanvi de documents entre els tribunals de les proves i els centres de Secundària, ja que han pogut accedir des d'aquests a les actes de les PAU signades electrònicament des de la seua aplicació de gestió acadèmica i administrativa (ITACA). S'han generat i signat electrònicament més de 1.400 actes en les convocatòries ordinària i extraordinària de les PAU de 2021.

Així, en col·laboració amb la Conselleria d'Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital i les universitats públiques valencianes, també s'han adjudicat un total de 25.698 places universitàries per al curs 2021-2022 a través de la plataforma de preinscripció universitària de la DGTIC.

El sistema ha rebut un increment de demandes significatiu, ja que ha passat de les 38.000 peticions de 2019 i 41.000 de 2020, a les 49.000 de 2021. Els resultats de l'adjudicació van ser publicats en la pàgina web de la preinscripció universitària de la Comunitat Valenciana (preinscripcion.gva.es) i es van enviar, a més, als participants al voltant de 44.000 missatges de text personalitzats amb el resultat de la seua adjudicació.