Nota de premsa

El Pressupost de la Generalitat de 2022 incorpora els mecanismes per a l'elaboració participativa i adapta l'estructura per a plasmar els fons de la UE

30/07/2021

- El DOGV publica aquest divendres l'ordre de l'elaboració dels comptes de la Generalitat del pròxim exercici
- S'estableix com a prioritat continuar amb l'enfortiment dels serveis públics i donar suport a la recuperació econòmica i socialEl 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) ha publicat aquest divendres l'ordre d'elaboració dels comptes de la Generalitat del pròxim exercici 2022, que ve marcada per dues novetats. Així, s'incorpora per primera vegada en la història de la Generalitat un projecte pilot d'elaboració participativa del pressupost i s'adapta l'estructura dels comptes per a recollir-hi els fons europeus del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

L'ordre d'elaboració estableix també que les polítiques pressupostàries de 2022 s'han de dirigir de manera prioritària a continuar amb l'enfortiment dels serveis públics i a donar suport a la recuperació econòmica i social aprofitant l'oportunitat derivada dels instruments comunitaris de finançament NextGenerationEU.

Aquest finançament permetrà continuar amb el desenvolupament i el compliment dels objectius establits en l'acord 'Alcem-nos' i les mesures previstes en l'acord de legislatura del Botànic 2, per a potenciar la transformació del model productiu; la creació d'ocupació; les polítiques educatives, sanitàries i socials, i la lluita contra l'exclusió social.

Pressupostos participatius

L'ordre d'elaboració estableix posar en marxa, per primera vegada en la Generalitat, el projecte pilot d'elaboració participativa del pressupost, per a complir així amb la Resolució de 25 de setembre de 2020, de les Corts, en la qual es va instar el Consell a posar en marxa i coordinar de manera transversal els primers pressupostos participatius autonòmics. Així, s'identifiquen tant les comissions com els òrgans participants en el procés d'elaboració pressupostària.

En concret, la Secretaria Autonòmica de Participació i Transparència serà l'encarregada d'elaborar l'informe relatiu a les propostes ciutadanes derivades del procés de participació, que s'hauran d'incorporar en el pressupost de 2022, d'acord amb la disponibilitat pressupostària destinada a la decisió ciutadana.

Fons europeus

L'ordre d'elaboració del Pressupost de la Generalitat de 2022 també estableix l'estructura necessària i el procediment formal per a pressupostar els fons europeus que es rebran del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Així, es crea dins de cada una de les seccions pressupostàries, que es corresponen amb les conselleries, un servei específic que recollirà les despeses destinades a les actuacions finançades amb aquests fons i la identificació concreta de les partides d'ingressos corresponents.

Els fons europeus tenen com a finalitat facilitar la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere. El Mecanisme de recuperació i resiliència (MRR) marcarà a mitjà i llarg termini, mitjançant importants reformes i inversions, la senda del futur desenvolupament econòmic.

Prioritats de despesa

L'elaboració del pressupost de 2022 també estableix, igual que en anys anteriors, que la despesa s'haurà de prioritzar d'acord amb els objectius que se segueixen i serà necessària una revisió de totes les partides i evitar creixements no justificats, a fi d'orientar els recursos disponibles cap al procés de recuperació econòmica i social.

En aquest marc, el Consell, d'acord amb les previsions d'ingressos, establirà el marc de les disponibilitats pressupostàries resultants del sostre de despesa, determinarà les prioritats i, en conseqüència, el límit de despesa no financera coherent amb les previsions fiscals i els objectius assenyalats per a les comunitats autònomes, d'acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril.

L'ordre d'elaboració del pressupost de la Generalitat recorda que els comptes arranquen, un any més, sense que haja tingut lloc la revisió del sistema de finançament de les comunitats autònomes, aprovat en 2009 i caducat en 2014, i emfatitza que l'actual model no garanteix el principi constitucional de suficiència financera per a la Comunitat Valenciana.

Perspectiva de gènere, infància i adolescència

Així mateix, l'ordre d'elaboració dels comptes recull la incorporació de la perspectiva de gènere en els pressupostos amb un procés de millora de coordinació i procediment respecte a exercicis anteriors, en l'elaboració de l'informe d'impacte de gènere en els pressupostos de la Generalitat.

La integració de la perspectiva de gènere en els pressupostos suposa avaluar els programes i els processos pressupostaris tenint en compte les igualtats entre els sexes i reassignar els recursos d'una manera més equilibrada si fora necessari. El pressupost esdevé així un instrument fonamental per a aplicar la transversalitat de gènere al conjunt de polítiques públiques desenvolupades per la Generalitat.

Alhora, el projecte de llei de pressupostos per a 2022 recollirà un informe d'impacte en la infància i l'adolescència, en compliment del mandat de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.

Marc legal

L'ordre publicada en el DOGV publicita i dota de transparència un procés tan rellevant com és el de l'elaboració dels pressupostos de la Comunitat Valenciana. En aquest marc, i d'acord amb el que es preveu en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana, es donarà publicitat, a través de la pàgina web de la Generalitat, tant al projecte de pressupost una vegada aprovat pel Consell, com al pressupost definitiu aprovat per les Corts.