Nota de premsa

La meitat dels documents presentats en l'Agència Tributària es registren ja de manera telemàtica

13/09/2021
La meitat dels documents presentats en l"Agència Tributària es registren ja de manera telemàtica

- El Consell Rector de l'ATV es reuneix per a fer el balanç semestral del Programa d'actuació 2021
- En el primer semestre de l'any s'han tramitat 15.529 diligències d'embargament per mitjà del conveni amb l'Ajuntament de València i el 85,26 % dels models existents es poden iniciar ja en líniaL'Agència Tributària Valenciana (ATV) continua avançant en el seu objectiu de reduir el paper en la presentació d'autoliquidacions i sol·licituds, així com impulsar l'administració telemàtica "per a facilitar els tràmits a la ciutadania i millorar l'atenció rebuda a través d'un augment de la digitalització i l'automatització dels processos", tal com ha apuntat la directora de l'Agència, Sonia Díaz.

En aquest sentit, durant la reunió del Consell Rector de l'ATV, que ha estat presidida pel conseller d'Hisenda, Vicent Soler, per a presentar el balanç semestral del Programa d'actuació 2021 de l'Agència Tributària, la directora ha confirmat que el 49,1 % dels documents presentats en l'ATV es registren ja de manera telemàtica, la qual cosa implica un grau de compliment pròxim al 90 % per al conjunt de l'any.

"L'Agència Tributària va establir com a objectiu per a l'any 2021 que el 55 % dels documents que registrem (autoliquidacions, notificacions, pagaments, etc.) es feren de manera telemàtica i només en els sis primers mesos ja estem pràcticament en el 50 %", ha apuntat sobre aquest tema Sonia Díaz, que ha confiat que la xifra final superarà els objectius establits.

"Estem treballant perquè en els pròxims mesos el total dels models existents i els expedients es puguen completar de manera telemàtica, sense necessitat que la ciutadania s'hi desplace", ha indicat la directora de l'ATV.

Tal com han confirmat des de l'ATV, "el curs 2021 continua marcat per la crisi sanitària originada per la COVID-19, per la qual cosa hem continuat amb moltes de les mesures que es van adoptar durant l'estat d'alarma". En aquest context, "segueix la tendència generalitzada en la ciutadania valenciana d'un consum més gran del canal digital i per això des de l'ATV mantenim el nostre compromís de digitalització i automatització dels processos".

El programa d'actuació de l'ATV inclou 17 accions concretes englobades en tres grans objectius estratègics i encaminades a possibilitar que la ciutadania es relacione amb l'entitat íntegrament per mitjans electrònics; millorar les condicions i els resultats de la lluita contra el frau fiscal, i millorar la gestió dels recursos assignats a l'ATV.

Relació telemàtica

El nivell de compliment dels objectius operatius d'aquest primer apartat en el primer semestre de 2021 ha superat les previsions establides per al conjunt de l'any.

De fet, tal com ha confirmat Díaz, s'està treballant en la renovació dels assistents d'ajuda perquè omplir les autoliquidacions i les sol·licituds siga més fàcil i intuïtiu, com a pas previ a l'eliminació del model en paper.

De fet, en data de 30 de juny el percentatge de procediments que es poden iniciar en línia o de manera telemàtica estava en el 85,26 %, un 10,26 % superior al que es preveu per a tot l'exercici. Això implica un grau d'execució del 113,68 %.

A més, des de l'inici d'any ja es pot optar per la presentació íntegrament telemàtica del model per a l'autoliquidació dels impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600), a més dels models 620 i 756, i s'està treballant perquè al llarg de l'exercici s'acabe de completar el total del tràmit telemàtic en el model d'autoliquidació de l'Impost sobre Successions (model 650). De fet, per al tancament de 2021 està previst que un 40 % del total dels models es puga presentar telemàticament.

"En digitalitzar tot el procés s'assoleix un triple benefici, ja que la ciutadania pot omplir els models des de qualsevol ordinador, mòbil o tauleta tàctil; les empleades i empleats públics que abans traslladaven les dades poden desenvolupar altres funcions, i, al mateix temps, l'eliminació del paper es traduirà en un benefici mediambiental", ha indicat la directora de l'ATV, Sonia Díaz.

Lluita contra el frau fiscal

En relació amb l'automatització de processos durant el primer semestre de 2021, s'ha treballat en l'automatització de la recaptació executiva que faça possible l'emissió massiva i controlada de recordatoris de pagament i de compliment d'obligacions tributàries. Això, junt amb la implementació del centre d'impressió i l'ensobrat al final del semestre, farà possible assolir els objectius anuals.

L'estratègia de lluita contra el frau fiscal definida en el Pla pluriennal de l'ATV (2020-2023) compta amb una triple perspectiva: prevenció, control i cooperació. Així, la directora de l'entitat ha insistit que enguany s'ha marcat com a objectiu "perseguir i combatre el frau fiscal en qualsevol de les modalitats i, per a fer-ho, és necessària una resposta de l'Administració organitzada, permanent, coordinada i adequadament dimensionada".

Pel que fa a la prevenció, s'afavorirà el compliment voluntari de les obligacions fiscals per part dels contribuents. Per a dur-ho a terme s'augmentarà la informació i l'assistència al contribuent, la qual cosa li permetrà minimitzar els costos indirectes associats a l'incompliment de les seues obligacions tributàries, i s'augmentarà la cooperació interadministrativa. Des que va començar 2021 s'han atés més de 38.000 contribuents a través del sistema de cita prèvia.

"Els serveis digitals que ofereix l'ATV han de ser àgils, intuïtius, coneguts i entesos, perquè només així es pot garantir que el servei ha arribat al ciutadà. En aquesta línia, posarem en marxa eines interactives que permeten l'assistència automatitzada, activa i guiada", ha afirmat Sonia Díaz.

Igualment, l'Agència Valenciana continua avançant en els convenis de col·laboració subscrits per a la gestió recaptatòria executiva amb altres ens administratius, tal com ja té subscrit amb l'Ajuntament de València, cosa que permet el cobrament de tots els tributs, els impostos o les multes municipals a ciutadans residents en altres localitats.

Per a fer-ho, l'ATV ha subscrit un conveni marc amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, mitjançant el qual totes les entitats locals que vulguen adherir-s'hi podran rebre els serveis de gestió recaptatòria de l'Agència Tributària. De moment, al llarg de 2021 l'ATV ja ha tramitat 15.529 diligències d'embargament relatives al conveni amb l'Ajuntament de València.

Arxius relacionats