Nota de premsa

Europa aprova la nova programació del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana que s'incrementa en 463,4 milions gràcies al Next Generation EU

22/11/2021

- S'inclouen mesures dirigides a impulsar l'accés al mercat de treball de joves, emprenedors i persones en situació de vulnerabilitat
- L'ajuda al Programa operatiu del Fons Social Europeu per a la Comunitat Valenciana 2014-20 augmenta un 254,4 % des dels 182,3 milionsLa Comissió Europea ha aprovat aquesta setmana la proposta de la Generalitat de destinar 463,4 milions d'euros, dels 1.254 que té assignats del programa React-UE a "millorar l'accés al mercat de treball i d'aquesta manera fomentar l'ocupació juvenil, el suport als treballadors per compte propi i els emprenedors, així com el suport a persones en situació de vulnerabilitat i la inversió en formació professional", segons ha detallat el director general de Fons Europeus, Andreu Iranzo.

D'aquesta manera, la Generalitat veurà incrementada la quantia d'ajuda europea del Programa operatiu FSE 2014-2020 dels 182,3 milions inicials als 646,1, la qual cosa suposa un increment del 254,4 %, atés que, tal com estableix la normativa, els recursos del React-UE s'han de canalitzar a través del Fons Social Europeu (FSE) i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).

"El suport que acaba de donar la Comissió Europea a la reprogramació del FSE a la Comunitat Valenciana, i anteriorment del Feder, és un símptoma clar de la confiança que s'ha anat forjant entre les dues administracions", ha indicat el director general.

"La Generalitat Valenciana s'ha convertit en un bon gestor de fons europeus i, en aquests moments, el nivell d'execució dels corresponents als programes operatius 2014-2020 supera el 95 %, a més de dos anys que acabe el termini de certificació", ha explicat Iranzo.

El director general de Fons Europeus ha destacat també que la comissària de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, va visitar la Comunitat Valenciana i alguns dels projectes que s'estan desenvolupant i va poder comprovar de primera mà la gestió que es duu a terme d'aquests. En aquest sentit, Iranzo ha agraït "la implicació de les diferents conselleries en la gestió dels fons europeus".

Nous programes

Entre les reprogramacions que ha elegit la Comunitat Valenciana destaquen les dutes a terme en les ajudes a la contractació de desocupats d'almenys 30 anys en col·laboració amb entitats locals (70 milions), les ajudes a autònoms (57,5 milions), a la contractació de joves (49,2 milions).

També les subvencions dirigides a la realització d'itineraris integrats d'inserció sociolaboral (39 milions), les subvencions dirigides a persones treballadores per compte d'altri afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) (30 milions) i les dirigides a la creació d'itineraris per a la inclusió laboral de la ciutadania en risc d'exclusió social (30 milions).

Així mateix, s'han inclòs les ajudes a la conversió de contractes temporals en indefinits, especialment per a col·lectius vulnerables (17 milions), les ajudes a persones de suport en residències de majors (6,8 milions) i per a residències infantils (4 milions).

Tres objectius específics

La reprogramació de la Generalitat del Fons Social Europeu respon a tres objectius específics. El primer d'aquests, dotat amb 291 milions, destinat a donar suport a l'accés a l'ocupació i el manteniment de l'ocupació, inclòs el juvenil i per compte propi.

El segon compta amb 99 milions per a donar suport a l'accés al mercat de treball de les persones en situació de vulnerabilitat, l'accés als sistemes socials i les mesures d'inclusió social i erradicació de la pobresa.

Per la seua banda, el tercer objectiu és fomentar la inversió en educació, formació i desenvolupament de capacitats, inclòs el perfeccionament professional dels recursos humans, per a la qual cosa es destinaran un total de 63 milions d'euros.

React-UE

La proposta de la Generalitat Valenciana de repartiment del fons React-EU inclou destinar 790,64 milions d'euros al programa Feder i 463,36 per a l'FSE.

L'Instrument de recuperació de la Unió Europea (Next Generation EU) es compon de diversos programes, entre els quals es troba l'Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d'Europa (React-UE) o el Mecanisme de recuperació i resiliència.