Nota de premsa

La consolidació de la recuperació eleva els ingressos tributaris de 2021 un 12,82 % sobre els de 2019

09/01/2022
La consolidació de la recuperació eleva els ingressos tributaris de 2021 un 12,82 % sobre els de 2019

- Amb dades de novembre, els ingressos per tributs cedits superen ja els 1.845 milions d'euros, enfront dels 1.635,6 de 2019
- Els tributs que experimenten un creixement més fort al llarg de l'any són donacions, transmissions patrimonials i successions, mentre que les taxes del joc segueixen un 34 % per davall de 2019Els ingressos per tributs cedits, dependents de l'Agència Tributària Valenciana, ja registren, amb dades del mes de novembre, i un mes abans que acabe l'exercici, uns drets reconeguts un 12,82 % superiors als de 2019, any prepandèmia, i un 37,14 % superiors als de 2020, quan la caiguda total d'ingressos va ser del 15 % per l'impacte de la pandèmia en l'economia valenciana.

"A falta que es tanque l'exercici i disposem de les dades definitives, la realitat és que, fins al mes de novembre, la Generalitat ha incrementat la seua recaptació per tributs cedits fins als 1.845,2 milions d'euros, enfront dels 1.345,5 de 2020, quasi 500 milions d'euros addicionals, als quals cal sumar els 21,77 milions de tributs propis", ha assenyalat la directora de l'Agència Tributària Valenciana (ATV), Sonia Díaz, que ha destacat que "les dades confirmen no només la consolidació de l'activitat econòmica, sinó també de la recuperació a la Comunitat Valenciana".

"Si bé és cert que l'impost vinculat a successions s'ha incrementat un 20,39 % respecte a 2019, fins als 284,1 milions d'euros, a conseqüència de l'augment de la mortalitat derivada de la pandèmia, la realitat és que el creixement més significatiu s'ha detectat en l'impost de transmissions patrimonials, que passa dels 829,6 milions de 2019 als 660,22 en 2020 i, finalment, superarà els 1.010 milions d'euros en 2021", ha assegurat Díaz després de recordar que aquest impost grava, per exemple, la compravenda d'habitatges.

"Els valors d'aquest impost són molt significatius perquè són la mostra clara que a la Comunitat Valenciana s'estan reactivant alguns sectors clau com són els de la construcció i el sector immobiliari", ha insistit Sonia Diaz, que ha detallat que, per províncies, Alacant ha experimentat un creixement d'aquest impost del 49,60 % en l'últim any (163,7 milions més), València ha superat el 54 % (144,10 milions d'increment) i la província de Castelló ha registrat una acceleració més pronunciada del 64,45 %, amb 41 milions addicionals.

Quant a ingressos realitzats, la directora de l'Agència Tributària ha destacat l'elevat grau d'execució al llarg de 2021, amb un percentatge d'execució del 96,4 %, "la qual cosa posa en relleu també el treball que està duent a terme l'ATV per a fomentar l'autoliquidació d'impostos per part de la ciutadania, que ara té a la seua disposició totes les facilitats i el suport de l'Administració perquè complisca amb els seus compromisos, sense necessitat d'imposar recàrrecs i sancions".

De fet, enfront dels 1.845,2 milions d'euros registrats de drets reconeguts, la Generalitat ja ha ingressat 1.778,7 milions d'euros, "xifres que ens permeten assegurar que el procés d'obertura de l'Agència, de digitalització de l'Administració i les nostres campanyes extensives de gestió per a impulsar l'autoliquidació d'impostos estan funcionant enfront d'altres èpoques en què la ciutadania es veia sotmesa a processos de sanció, inspeccions, etc. perquè procedira al pagament dels seus impostos per les dificultats que hi havia per a fer-ho".

Detall per capítols i províncies

Al costat de l'increment de l'impost de transmissions, la directora de l'ATV també ha destacat la millora registrada, encara que en menys intensitat, per l'impost d'actes jurídics documentats (AJD), que grava, entre altres fets, la formalització d'escriptures d'hipoteca davant de notari i que es vincula de manera directa a l'adquisició d'obra nova, "i que ha registrat una evolució concorde a les dades macroeconòmiques i de recuperació que està experimentant el conjunt d'Espanya".

En aquest sentit, ha experimentat una millora respecte a 2020 d'un 27,54 %, en passar de 201,15 milions d'euros als 256,55 de 2021. No obstant això, aquesta millora és més pronunciada a Castelló, on registra un increment del 33,68 % (una millora de 6,15 milions d'euros) i xifres de 2021 de 24,40 milions d'euros.

València, per la seua banda, és la província que més càrrega impositiva ha registrat per aquest concepte, a conseqüència de la fortalesa del seu mercat immobiliari, en registrar, en 2021, 127,85 milions d'euros per aquest concepte, un 30,32 % més que l'any de la pandèmia. Finalment, a Alacant, l'impost d'actes jurídics documentats ha registrat 104,3 milions d'euros, un 23 % més que en 2020.

"Però l'exemple més significatiu de la recuperació econòmica és la caiguda exponencial que ha registrat l'impost per operacions societàries, que grava la dissolució de societats i la disminució de capital". Així, la caiguda registrada respecte a 2020, quan, a conseqüència de la crisi, va disminuir notablement el nombre d'empreses i de negocis a la Comunitat Valenciana, és del 73,16 %; aquest impost ha passat de registrar 1,98 milions d'euros en 2020 a tot just 538.210 euros en 2021.

"Malgrat que encara queda un mes per a tancar l'any i les xifres poden variar, cal tindre en compte que les dades de 2021 milloren fins i tot les del tancament de 2019, quan es van registrar ingressos per valor de 2,96 milions per aquest concepte", ha indicat Díaz, que ha mostrat la seua "satisfacció per la recuperació evident del nostre teixit productiu, que esperem que siga més pronunciada al llarg de 2022".

No obstant això, tal com ha explicat la directora de l'Agència Tributària, l'impost que ha registrat una variació més significativa després de la pandèmia és l'impost sobre donacions, que s'ha incrementat en el conjunt de la Comunitat Valenciana un 132,65 % entre 2021 i 2020. "Encara que el seu import total no és molt significatiu, la realitat és que, després de la COVID, hem detectat un increment important de donacions, pel qual hem registrat, fins al mes de novembre, 33 milions d'euros, enfront dels 17 amb els quals va tancar l'any 2020 o els 21,38 que es van registrar en tot l'any 2019", ha indicat la directora de l'ATV.

Per províncies, on s'ha produït un increment molt més pronunciat és a València, on s'ha registrat una millora del 163,4 %, amb 17,64 milions d'euros. Per la seua banda, les donacions a Alacant s'han incrementat un 107,53 %, fins als 11,99 milions d'euros; finalment, a Castelló, on aquest impost únicament obté 3,38 milions d'euros, l'increment ha sigut del 97 %. "Malgrat les quanties que representa, no podem deixar de reconéixer que, en les tres províncies, s'han duplicat les dades registrades en tot just un any", ha remarcat Díaz.

Finalment, el de patrimoni és un dels impostos que registra un creixement inferior respecte a 2021, un 6,9 %, "com a conseqüència, principalment, que les rendes més altes, que són les que estan obligades a pagar-lo, no han patit amb tanta intensitat els efectes de la pandèmia, de manera que l'increment que es registra és precisament el de l'increment de patrimoni durant l'any 2020".

De fet, Sonia Díaz ha recordat que les dades de 2021 encara no reflecteixen la reducció del mínim exempt que va aprovar la Generalitat, fins als 500.000 euros, en la Llei de mesures fiscals de 2021, ja que es liquida igual que l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a any vençut. En qualsevol cas, la Generalitat té reconeguts drets per valor de 162,92 milions en data de novembre de 2020, enfront dels 156,68 amb què va tancar en 2020 i els 153,55 registrats en 2019.

Els impostos vinculats al sector del joc, d'altra banda, aconsegueixen al novembre recuperar el sentit positiu, atés que és un dels capítols d'ingressos la recuperació del qual havia sigut més lenta i registra ja un creixement molt moderat de l'1,85 % respecte a 2020. En concret, les màquines recreatives tipus B i C situades en molts establiments d'hostaleria, que es van veure afectats per les mesures sanitàries per a lluitar contra la pandèmia, són les que engloben uns imports més alts, amb una recuperació significativa del 4,98 %, fins a un total de 70,70 milions d'euros, igual que les taxes sobre rifes o tómboles, que creixen un 14,31 % en el conjunt de la Comunitat Valenciana, fins als 11,17 milions d'euros.

No obstant això, les taxes sobre bingos i casinos continuen amb un sentit negatiu i una recaptació inferior fins i tot que l'any de la pandèmia, amb una caiguda del 4,94 % en el cas dels bingos i, especialment significativa, del 46,70 % en el cas dels casinos, amb una recaptació de 2,75 milions d'euros enfront dels 4,84 de 2020. Per províncies, la caiguda és molt més pronunciada a València, on s'han registrat caigudes del 80,90 % respecte de 2020, mentre que Castelló és l'única província on aquesta taxa ha registrat un creixement (33,78 %), encara que per imports molt reduïts.

Lluita contra el frau fiscal

"Si a això afegim l'actuació directa de l'ATV, encaminada a la lluita contra el frau fiscal, al final de l'exercici podrem observar no només un increment de la recaptació, sinó també una millora substancial dels ingressos en relació amb els drets reconeguts", ha assenyalat Sonia Díaz.

De fet, ha insistit que "en els últims mesos, l'Agència ha apostat més per fomentar les autoliquidacions voluntàries i per incrementar l'assistència als contribuents per al pagament voluntari de les seues obligacions, que per campanyes intensives de sanció", la qual cosa ha motivat, segons la directora de l'ATV, "una major conscienciació de la ciutadania, que s'hagen reduït les sancions per impagament i, fins i tot, que estiguem detectant que moltes persones contribuents s'estan posant al corrent en pagaments endarrerits d'anys anteriors".

Sense anar més lluny, en 2021 s'han recaptat, de moment, 28,84 milions d'euros de resultes d'anys anteriors, un 37,27 % més que la recaptació per liquidacions de pagaments endarrerits en 2020, quan la xifra es va situar en 21,01 milions d'euros.

Arxius relacionats