Nota de premsa

Hisenda modernitza la regulació i el funcionament de la Caixa de Depòsits i Fiances de la Generalitat

11/01/2022

- Un reglament nou constituirà la primera regulació global i detallada de la Caixa i substituirà tres ordres anteriors de 1986, 1996 i 2011
- Els procediments amb els ciutadans seran preferentment telemàtics i inclouran tota classe de modalitats de garanties
- Es preveu la possibilitat que les entitats locals constituïsquen depòsits a la disposició de si mateixes o de la Generalitat, així com assumir en un futur les consignacions i els depòsits judicialsLa Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha tret a informació pública el reglament nou de funcionament de la Caixa de Depòsits i Fiances de la Generalitat (la Caixa) que gestiona la Tresoreria de la Generalitat i que té com a objectiu "la modernització de la regulació i el funcionament", tal com ha explicat el secretari autonòmic d'Hisenda, Francesc Gamero.

La Caixa de Depòsits i Fiances és l'òrgan en el qual s'han de constituir totes les garanties i els depòsits previstos en les diferents normatives que són de competència autonòmica. Així, per exemple, es troben les fiances dels inquilins (Llei d'arrendaments urbans) o les garanties que han de prestar les empreses adjudicatàries de contractes i concessions administratives (Llei de contractes del sector públic).

Sobre aquest tema, el secretari autonòmic d'Hisenda ha destacat que, amb aquesta normativa nova, que refondrà i actualitzarà la regulació de la Caixa, "es persegueix una simplificació administrativa i una modernització dels processos, que, entre altres coses, implicarà la possibilitat d'efectuar els tràmits de manera digital, de manera que facilitarà les gestions a la ciutadania. En el cas, per exemple, de les fiances dels inquilins, ja no serà necessari el depòsit en efectiu en una sucursal bancària en horari de caixa, que són cada vegada més reduïts".

Les garanties i els depòsits

Tal com ha explicat Gamero, s'hauran de presentar davant de la Caixa les garanties que s'hagen de constituir a favor de l'Administració de la Generalitat, els ens del sector públic de la Generalitat, les universitats públiques i la resta d'ens públics de la Comunitat Valenciana.

Les modalitats de garanties previstes continuaran sent en efectiu, avals, assegurances de caució atorgades per entitats asseguradores, o valors de deute de l'Estat o de les comunitats autònomes.

Així mateix, es podran constituir davant de la Caixa diferents modalitats de depòsits i, entre les novetats, es preveuen els depòsits constituïts per ens del sector públic de la Generalitat a la disposició de l'Administració de la Generalitat; per entitats locals de la Comunitat a la disposició de si mateixes o d'ens vinculats o dependents de si mateixes, així com de la Generalitat.

Sobre aquestes noves modalitats, Gamero ha destacat que "d'aquesta manera es podria aprofitar la liquiditat del conjunt de les administracions públiques valencianes en benefici d'augmentar la rapidesa en els pagaments a proveïdors i persones de la Generalitat, incloent-hi les mateixes entitats locals, les universitats i la resta d'ens públics depositants, i minimitzar les tensions de Tresoreria que, en alguns moments de l'any, el mateix sistema de finançament autonòmic actual i el mateix infrafinançament valencià pot provocar fins que es tramiten el FLA o les bestretes per part de l'Estat".

Per part seua, els ens depositants es beneficiarien també perquè s'estalviarien les comissions pel saldo que les entitats bancàries han començat a aplicar en un context de tipus d'interés negatius.

Igualment, si és el cas, es podran constituir davant de la Caixa els depòsits i les consignacions judicials quan així es preveja per la normativa estatal corresponent. Uns depòsits i unes consignacions judicials que, si bé comunitats com ara la valenciana han assumit competències en matèria d'Administració de justícia, continuen sent gestionats per l'Administració general de l'Estat a través d'una entitat de crèdit col·laboradora.

Segons les dades del Consell del Poder Judicial, en 2020 es va produir un moviment en aquests depòsits judicials de més de 550 milions d'euros a la Comunitat Valenciana, de manera que els comptes tenien un romanent d'uns 370 milions d'euros en finalitzar l'exercici.

Arxius relacionats