Nota de premsa

La Generalitat accepta la cessió gratuïta de la coberta de l'ajuntament de Bétera per a instal·lar-hi una estació base de la Xarxa Comdes

13/01/2022

- Comdes és la xarxa que utilitzen el servei d'emergències i els cossos policials
- La duració de la concessió del bé de domini públic és de 50 anysLa Generalitat ha acceptat la cessió gratuïta, realitzada per l'Ajuntament de Bétera, de l'ús de 6 metres quadrats en la coberta de la casa consistorial d'aquesta localitat per a destinar-los a la instal·lació d'una nova estació base de la Xarxa Comdes.

El passat 6 de maig de 2021, el consistori de Bétera va resoldre adjudicar la concessió de l'ús privatiu, mitjançant adjudicació directa de 6 metres quadrats en la coberta de l'ajuntament, a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions (DGTIC), per a instal·lar-hi una nova estació base de la Xarxa Comdes, utilitzada per a les comunicacions del servei d'emergències i els cossos de policia.

L'immoble s'accepta lliure de càrregues, gravàmens i al corrent de qualsevol despesa i la duració de la concessió del bé de domini públic és de 50 anys.

En cas d'incompliment dels fins per als quals se cedeix l'immoble es procedirà a la reversió immediata al patrimoni de la corporació local i a la baixa de l'immoble en l'Inventari general de béns i drets de la Generalitat.

Així mateix, el dret d'ús sobre l'immoble haurà d'incorporar-se a l'Inventari general de béns i drets de la Generalitat en concepte de bé de domini públic afecte dependent de la DGTIC de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

La Xarxa Comdes està a la disposició de totes les administracions de la Comunitat Valenciana i constitueix el sistema de comunicacions normalitzat per als serveis que intervenen en una emergència o catàstrofe, tal com preveu la Llei 13/2010.

La xarxa és pública i està operada i explotada per la Generalitat, mitjançant la DGTIC, que du a terme la planificació, supervisió i gestió tècnica, així com les tasques de gestió operativa dels usuaris.