Saluda del conseller

Saluda del conseller

Benvinguts i benvingudes al web de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.

Des d'esta Conselleria treballem pels ciutadans valencians i per a estos: dissenyem els pressupostos de la Generalitat, gestionem els tributs propis i cedits a la Comunitat Valenciana, treballem en la racionalització del nostre patrimoni i coordinem la recepció de fons europeus, així com el seu aprofitament en projectes reals que aporten importants beneficis a la nostra Comunitat i als seus ciutadans.

A més, amb la implantació de la compra centralitzada, apostem per la racionalització dels recursos públics, també potenciem la gestió i l'eficiència dels recursos humans de la nostra Administració, coordinem la racionalització del sector públic empresarial i fundacional, tan necessària en estos moments, i apostem per fomentar l'ús de les noves tecnologies com a element essencial per a tindre una Administració eficaç, eficient i àgil, eixa nova Administració que busquem, moderna, pròxima i al servici del ciutadà.

Les noves tecnologies són un element dinàmic i en continu canvi, i ni la societat ni l'Administració poden quedar-se arrere, sinó que ha d'apostar per explotar al màxim totes les possibilitats que estes tecnologies oferixen.

Exemple d'això és l'ús d'esta plataforma, la nostra pàgina web, per a arribar fins al ciutadà, per a informar-lo de la labor que realitzem, per a facilitar-li la interacció amb l'Administració per mitjà de l'ús de plataformes en línia fàcils i senzilles que agilitzen els tràmits, estalvien els costos i eviten desplaçaments innecessaris.

Este web, igual que el conjunt de portals de la Generalitat, es convertix en el mitjà perfecte per a acostar l'Administració al ciutadà. Esperem que els siga de gran utilitat tant la informació ací prevista com les ferramentes dissenyades per a facilitar la nostra interrelació.

Juan Carlos Moragues
Conseller d'Hisenda i Administració Pública