Visualització de contingut web

Cooperació Territorial Europea

La cooperació territorial europea ha format part de la política de cohesió des de 1990. Per al període de programació 2014-2020, i per primera vegada en la història de la política de cohesió europea, s'ha adoptat un reglament específic que cobreix les accions de cooperació territorial europea que reben suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La cooperació territorial europea és l'instrument de la política de cohesió concebut per a solucionar aquells problemes que transcendeixen les fronteres nacionals que requereixen una solució comuna, i per a desenvolupar de manera conjunta el potencial dels diferents territoris.

L'import assignat a la cooperació territorial europea per al període pressupostari 2014-2020 ascendeix a 9.300 milions EUR. Aquests recursos es reparteixen de la següent manera:

  1. Un 74,05% en el marc de la cooperació transfronterera. L'objectiu d'aquests programes és agrupar regions o ens locals amb una frontera (terrestre o marítima) comuna, amb la finalitat de desenvolupar les zones frontereres, explotar el seu potencial de creixement no aprofitat i abordar de manera conjunta els desafiaments comuns identificats. Entre aquests desafiaments comuns s'inclouen assumptes com les dificultats d'accés en relació amb les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), el mal estat de la infraestructura de transport, el declivi de les indústries locals, un entorn poc propici per a l'activitat empresarial, la falta de xarxes entre les administracions locals i regionals, els baixos nivells d'investigació i innovació i d'adopció de TIC, la contaminació ambiental, la prevenció de riscos, les actituds negatives cap a ciutadans dels països veïns, etc.

  2. Un 20,36% en el marc de la cooperació transnacional. Aquests programes abasten territoris transnacionals de major grandària i tenen com a objectiu reforçar la cooperació sobre la base d'actuacions que fomenten el desenvolupament territorial integrat entre els ens nacionals, regionals i locals en grans zones geogràfiques europees. També inclouen la cooperació transfronterera marítima quan no està coberta pels programes de cooperació transfronterera.

  3. Un 5,59% en el marc de la cooperació interregional. Aquests programes tenen com a objectiu reforçar l'eficàcia de la política de cohesió sobre la base d'actuacions que fomenten l'intercanvi d'experiències entre regions, en assumptes com el disseny i execució de programes, el desenvolupament urbà sostenible i l'anàlisi de les tendències de desenvolupament en el territori de la Unió. L'intercanvi d'experiències pot incloure la promoció d'una cooperació mútuament beneficiosa entre agrupacions innovadores i d'investigació intensiva i els intercanvis entre investigadors i instituts d'investigació.