FEAG

FEAG

El Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització (FEAG) dóna suport als treballadors que perden la seua ocupació com a conseqüència de grans canvis estructurals en les pautes del comerç mundial, provocats per la globalització (per exemple, tancament de grans empreses o deslocalització de la producció fora de la UE) o per la crisi econòmica i financera mundial.

El FEAG, que té un pressupost màxim de 150 milions d'euros a l'any per al període 2014-2020, pot finançar fins al 60% del cost dels projectes concebuts per a ajudar els treballadors acomiadats a trobar una nova ocupació o crear la seua pròpia empresa.

Com a norma general, el FEAG només pot actuar si s'acomiaden més de 500 treballadors en una única empresa (inclosos els seus proveïdors i els transformadors dels seus productes) o quan un elevat nombre de treballadors d'un determinat sector perd la seua ocupació en una regió o en diverses regions veïnes.

Les intervencions del FEAG es produeixen sota la gestió de les administracions nacionals o regionals. Cada projecte té una duració de dos anys.

REGLAMENT (UE) 2021/691 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 28 d'abril de 2021 relatiu al Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització per a Treballadors Acomiadats (FEAG) i pel qual es deroga el Reglament (UE) núm. 1309/2013

Manual de l'Organisme Intermedi sobre els Procediments i Sistemes de Gestió i Control dels Projectes FEAG en la Generalitat Valenciana per al Període 2014-2020

Ajudes FEAG per a la reinserció laboral de persones acomiadades del sector de fabricació de vehícles de motor, remolcs i semi remolcs

Informe de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell sobre les activitats del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització (FEAG) en 2019 i 2020

No hi ha ni documents ni arxius multimèdia en aquesta carpeta.