FEAG

FEAG

El Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització (FEAG) oferix ajuda a les persones que han perdut el seu lloc de treball. El Fons va ser llançat per la Unió Europea en 2007 i aporta una ajuda que pot aconseguir fins a 500 milions d'euros per any.

Els intercanvis comercials més expansius conduïxen a beneficis globals en termes de creixement d'ocupació, però igualment poden comportar algunes pèrdues de llocs de treball. Per això, tots els Estats membres són susceptibles de necessitar les ajudes del FEAG.

El FEAG oferix una subvenció individual única i limitada en el temps destinada a ajudar als treballadors personalment afectats per acomiadaments provocats per ajustos en el comerç mundial.

El Fons es destina a completar l'ajuda aportada pels empresaris i les administracions nacionals competents en matèria de mesures actives d'ocupació. No finançarà mesures passives de protecció social com les pensions de jubilació o els subsidis d'atur, que són competència dels Estats membres.

Com funciona el FEAG?

Les sol·licituds de contribució del Fons han de ser presentades per l'Estat membre. Les persones o societats afectades pels acomiadaments i que desitgen beneficiar-se del Fons han de posar-se en contacte amb les seues respectives administracions nacionals. El procés seguix quatre etapes:

  • Quan un Estat membre és informat d'acomiadaments a gran escala provocats per la globalització dels intercanvis, mobilitza immediatament els seus servicis d'ocupació per a concebre un pla destinat a aportar una ajuda als treballadors afectats.
  • Una vegada que el pla està llest, pot presentar davant la Unió Europea una sol·licitud de cofinançament a través del FEAG.
  • La Comissió Europea avalua llavors el Pla i fa una sol·licitud d'intervenció d'aprovació a l'autoritat pressupostària de la UE (el Consell i el Parlament Europeu).
  • En cas d'aprovació pel Consell i el Parlament, l'Estat membre pot rebre fins a un 50% del cost del pla d'acció presentat.

 

Enllaços d'interés:

Pàgina Web de la Comissió Europea sobre el FEAG

Contacte a Espanya del FEAG