DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

La Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic té competències en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental en projectes europeus.

Novetats

Ves enrere En el Dia de la Igualtat Salarial la bretxa salarial de gènere a la UE es manté en el 13%

En el Dia de la Igualtat Salarial la bretxa salarial de gènere a la UE es manté en el 13%

Les dones de la Unió Europea continuen guanyant menys que els homes, amb una bretxa salarial mitjana de gènere a la UE del 13%. Això significa que per cada 1 € que guanye un home, una dona guanyarà només 0,87 €. El Dia de la Igualtat Salarial marca la data que simbolitza quants dies addicionals han de treballar les dones fins a cap d'any per a guanyar el que els homes van guanyar en el mateix any. Enguany, el Dia de la Igualtat Salarial se celebra el 15 de novembre.

El Dia de la Igualtat Salarial serveix per a recordar que s'ha de continuar amb els esforços per a tancar la bretxa salarial de gènere. La igualtat de retribució pel mateix treball o per un treball d'igual valor és un dels principis fundacionals que la UE va establir en el Tractat de Roma de 1957.

Més informació ací

Twitter