T'interessa

DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

La Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic té competències en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental en projectes europeus.

Novetats

Ves enrere Impacte a llarg termini de la Política de Cohesió

Impacte a llarg termini de la Política de Cohesió

La política de cohesió de la UE és la segona política més important del pressupost de la UE. Amb un pressupost de més de 400.000 milions d'euros per al període de programació 2014-2020 i un total de 376.000 milions d'euros previstos per al període 2021-2027 representa un terç de la totalitat. El seu objectiu és reduir la diferència entre els nivells de desenvolupament de tota la UE, la qual cosa implica una injecció substancial de recursos en els Estats membres i regions menys desenvolupades, fomentant el desenvolupament i la cohesió de tota la Unió.

La política de cohesió contribuïx substancialment a les inversions en suport de la competitivitat europea (IDTI, economia digital, pimes) i a la creació d'una Europa més verda, més connectada i socialment integrada. En comparar les prioritats d'inversió de tots dos períodes s'observa un augment dels recursos dedicats al canvi climàtic i al medi ambient, que ha passat del 19% per al període 2014-2020 al 27% en el període 2021-2027.

Més informació ací

Twitter