DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

La Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic té competències en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental en projectes europeus.

Novetats

Ves enrere Revisió anual de l'Estratègia Europea d'Ocupació i Desenvolupament Social (ESDE) 2023: "Afrontar l'escassetat de mà d'obra i les mancances de qualificacions a la UE"

Revisió anual de l'Estratègia Europea d'Ocupació i Desenvolupament Social (ESDE) 2023: "Afrontar l'escassetat de mà d'obra i les mancances de qualificacions a la UE"

En el marc de l'Any Europeu de les Capacitats, la revisió anual de 2023 de l'evolució social i de l'ocupació a Europa (ESDE), titulada “Abordar l'escassetat de mà d'obra i les mancances de capacitats a la UE” posa en relleu l'escassetat de mà d'obra i l'evolució de les necessitats de capacitats a la UE. L'informe examina la repercussió de la demanda de capacitats en el context de les transicions ecològica i digital. Destaca determinats reptes de participació en el mercat laboral, com els canvis demogràfics, i la menor participació en el mercat laboral de determinats grups de població, amb especial atenció a les dones i a les persones treballadores migrants nascudes fora de la UE.

L'informe subratlla la importància de les polítiques i les mesures de reforma per a alleujar la persistent escassetat de mà d'obra. Entre elles s'inclouen la inversió en formació i aprenentatge d'adults, l'augment dels incentius financers per a treballar, la reducció dels obstacles perquè les persones accedisquen al mercat laboral, la millora de les condicions laborals i salarials i la cobertura de la protecció social, i l'aplicació de polítiques per a atraure a les persones treballadores estrangeres als llocs de treball que s'enfronten a l'escassetat.

Més informació ací

Accés a l'informe ací

Twitter