DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

La Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic té competències en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental en projectes europeus.

Novetats

Ves enrere T'esperem el 22 en la Plaça de l'Ajuntament en Plaça Europa

T'esperem el 22 en la Plaça de l'Ajuntament en Plaça Europa

La Generalitat Valenciana convida a la joventut el divendres 22 de setembre en la plaça de l'ajuntament de València i des de les 10 del matí a les 10 de la nit a l'esdeveniment PLAÇA EUROPA en el qual amb motiu de l'Any Europeu de les Capacitats es mostraran les possibilitats que la Unió Europea ofereix a la gent jove en la Comunitat Valenciana com a formació, ocupació, beques, pràctiques remunerades i molt més. T'esperem el 22 en la plaça de l'Ajuntament de València. No és necessari inscriure's.

Twitter