DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

DIRECCIÓ GENERAL DE FONS EUROPEUS I SECTOR PÚBLIC

La Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic té competències en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu Sector Públic Instrumental en projectes europeus.

Novetats

Dones en política: superant la bretxa de gènere

Les estadístiques sobre la participació de dones en la presa de decisions en tota Europa no són satisfactòries. En 2019, només el 31% dels membres del Parlament als països de la UE eren dones. A...

Horizon Impact Award 2020

La Comissió Europea ha obert l'edició de l'any 2020 de l"Horizon Impact Award" que té com a objectiu reconéixer projectes que hagen utilitzat els seus resultats per a proporcionar valor a la...

Premi de la UE per a dones innovadores 2020

A pesar que hi ha més dones que homes a Europa, les dones empresàries representen només un terç de les persones que treballen per compte propi a la UE, i només el 30% dels emprenedors de nova...

Jornada: "Nou periode de programació de la Unió Europea 2021-2027" - 23 Gener – València

La Comunitat Valenciana, a través de l'organisme intermedi del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i Fons Social Europeu i, en coordinació amb l'Autoritat de Gestió i la Comissió Europea,...

Consulta pública sobre el suport a l'educació i a la formació per part del FSE

La Comissió Europea desitja conéixer l'opinió de la ciutadania i les parts interessades sobre les activitats que la Unió Europea ha realitzat des de 2014 a través del Fons Social Europeu amb vista...

Twitter