Pla d'Acció de Fons Europeus

Pla d'Acció de Fons Europeus

La gestió del finançament europeu, especialment en l'actual situació d'infrafinançament de la Comunitat, és una àrea clau del Govern de la Generalitat, no sols des de l'òptica de l'obtenció de més recursos econòmics per a escometre les polítiques públiques, sinó des d'altres perspectives com són la d'un ús més eficient d'aquests recursos, així com des de la de recuperar la confiança perduda per part de les institucions europees. No obtindre més recursos i gestionar-los de la manera més eficient possible llastra el creixement econòmic de la Comunitat, així com la convergència amb les regions europees més desenvolupades.

Sense un Pla d'acció de finançament europeu es dificulta enormement una gestió eficaç de tan important font de finançament, per no tindre explícits els objectius que es persegueixen, les actuacions que s'han d'emprendre per a aconseguir aquests objectius, una avaluació contínua sobre els resultats que permeten preveure les desviacions i d'aquesta manera, posar en marxa accions correctores.

Per aquest motiu, en el Seminari d'Hivern 2017 de Sagunt el Consell es va comprometre a elaborar durant el primer semestre del 2017 un Pla d'acció de finançament europeu, del qual es va informar  el Consell en el seu Seminari d'Estiu 2017 d'Ademuz. Aquest pla ha sigut elaborat internament per un equip de 25 tècnics de la Generalitat liderats per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, mitjançant una bateria d'eines, entre les quals, reunions internes de la Generalitat, una anàlisi DAFO (Febleses, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats), una anàlisi Design Thinking i tota una sèrie de reunions amb altres agents: Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT), universitats valencianes, agents socials, etc.  El Pla d'Acció de Fons Europeus va ser aprovat pel Consell en la seua reunió del 23 de març de 2018.

Pla d'Acció de Fons Europeus 2018-2020

No hi ha ni documents ni arxius multimèdia en aquesta carpeta.