Sistema intern d'informació

Sistema intern d'informació


CANALS DE DENÚNCIA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ (SII-GVA):

 

 

ON ES REGULEN?

En la Llei 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i en el Sistema Intern de Informació de l'Administració de la Generalitat, aprovat mitjançant Acord de 12 de mayo de 2023, del Consell.

QUINA ÉS LA FINALITAT D'AQUEST CANALS?

Habilitar mitjans confidencials de comunicació per a posar en coneixement de la INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS, INSPECCIÓ DE SERVEIS SANITARIS, INSPECCIÓ D'EDUCACIÓ o INSPECCIÓ DE SERVEIS SOCIALS, infraccions conegudes en un àmbit professional amb l'Administració de la Generalitat.

Les mesures de protecció enfront de represàlies de les persones físiques que informen es poden consultar en la Llei 2/2023 i en el SII-GVA.

QUI ELS POT UTILITZAR?

Els canals són d'ús exclusiu per a:

 • Personal empleat públic.
 • Persones que treballen sota la supervisió o direcció de contractista, subcontractista o proveïdor.
 • Personal exempleat, becari, voluntari, en formació, participant en procés selectiu.

La resta de persones pot denunciar irregularitats comeses pel funcionament o organització de l'Administració de la Generalitat a través del següent enllaç.

QUÈ ES POT COMUNICAR A TRAVÉS D'ELLS?

Accions o omissions relacionades amb l'activitat de l'Administració de la Generalitat i entitats adherides al sistema del seu sector públic instrumental que pogueren ser constitutives d'infraccions del Dret de la Unió Europea, així com infraccions penals o administratives greus o molt greus.

La resta de les infraccions o males pràctiques comeses pel funcionament o organització de l'Administració de la Generalitat es poden denunciar a través del següent enllaç.

QUÈ OCORRE SI PRESENTE UN ALTRE TIPUS DE COMUNICACIONS?

No s'atendran un altre tipus de comunicacions. Aquestes hauran de tramitar-se a través els procediments establits per a això i dirigir-se als òrgans administratius competents.

En aquest sentit, NO S’ATENDRAN:

 • Reclamacions de drets individuals i sol·licituds que busquen satisfer interessos particulars. Cal advertir que aquests canals no són registres administratius a l'efecte de la normativa que regula el procediment administratiu comú, per la qual cosa la seua presentació no afectarà els terminis i obligacions establits en els procediments als quals es refereix.

 • Denúncies sobre incompliments de ciutadans/as o empreses (hostaleria, sorolls, lloguers turístics, consum, salut pública, protecció animal...).

QUINS REQUISITS HAN DE TINDRE LES INFORMACIONS?

 • Les persones que presenten les informacions han de ser les indicades anteriorment (relació professional)
 • Els fets comunicats han de comportar la comissió d'infraccions greus o molt greus de l'ordenament jurídic.
 • La finalitat de la comunicació ha de ser frenar i/o corregir actuacions perjudicials per a l'interés públic i qualificades com a infraccions.
 • La informació comunicada ha de ser detallada i suficient per a identificar els fets i el període de temps en el qual succeeixen, la infracció comesa i el presumpte infractor o, almenys, la unitat o òrgan on es produeix.
 • S'ha d'aportar tota la informació o proves que es dispose o indicar on es conserven, perquè permeten analitzar la versemblança dels fets i el seu fonament en la comissió d'infraccions.

Finalment, ha de saber que, de conformitat amb la Llei 2/2023, la bona fe, la consciència honesta que s'han produït o poden produir-se fets greus perjudicials constitueix un requisit indispensable per a la protecció de l'informant. En aquest sentit, es tipifica com a infracció molt greu comunicar o revelar públicament informació sabent la seua falsedat.

ON PUC DENUNCIAR?

En qualsevol dels següents canals:

CANALS INTERNS

 • Telemàtic amb certificat electrònic
 • Telemàtic anònim (Confident Intern-GVA)
 • Correu postal: 
  • Inspecció General de Serveis:
   • Carrer Democràcia 77, Torre 4, 46018 – València
  • Inspecció d'Educació:
   • Avenida Campanar 32, 46015 – Valencia
  • Inspecció de Serveis Sanitaris:
   • Carrer Micer Mascó 31, 46010 – València
  • Inspecció de Serveis Socials:
   • Avinguda Oscar Esplà 35, 03007 Alacant
   • Carrer Major 2 – 6º B, 12001 Castelló
   • Carrer Arolas 1, 46001 – València 
 • Reunió presencial:

Pot comunicar la informació que desitja transmetre concertant una reunió amb la inspecció que corresponga en les direccions indicades en l'apartat anterior.

 • Bústia de veu: (PRÒXIMAMENT / EN CONSTRUCCIÓ)

 

CANALS EXTERNS

A més dels canals interns gestionats per les inspeccions de la Generalitat l'informe d'altres canals de denúncia als quals pot acudir en funció de la matèria:

Bústia de denúncies de l'Agència Valenciana Antifrau

Servei Nacional de Coordinació Antifrau

Bústia de denúncies de l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau

Tràmit de denúncia autonòmic o nacional en matèria de defensa de la competència

Tràmit de denúncia ante la Inspecció de Treball

Tràmit de denúncia autonòmic o nacional en matèria tributària

Canal de denúncia davant la Fiscalia Europea per delictes que afecten interessols financers de la UE

 

MES INFORMACIÓ