Període mitjà de pagament global

Nom Data de publicació
carpeta 2014
pdf 09- PMP global CV. Setembre 2014 31/10/2014
pdf 10- PMP global CV. Octubre 2014 28/11/2014
pdf 11- PMP global CV. Novembre 2014 23/12/2014
pdf 12_1- PMP global CV. Desembre 2014_provisional 30/01/2015
pdf 12_2- PMP global CV. Desembre 2014_definitivo 03/03/2015
carpeta 2015
pdf 01- PMP global CV. Gener 2015 20/03/2015
pdf 04-PMP global CV. Abril 2015 28/05/2015
pdf 02-PMP global CV. Febrer 2015 30/03/2015
pdf 03-PMP global CV. Març 2015 30/04/2015
pdf 07-PMP global CV. Juliol 2015 27/08/2015
pdf 05-PMP global CV. Maig 2015 25/06/2015
pdf 11-PMP global CV. Novembre 2015 21/12/2015
pdf 08-PMP global CV. Agost 2015 28/09/2015
pdf 06-PMP global CV. Juny 2015 23/07/2015
pdf 10-PMP global CV. Oct. 2015 24/11/2015
pdf 12-PMP global CV. Desembre 2015_Provisional 01/02/2016
pdf 09-PMP global CV. Setembre 2015 27/10/2015
pdf 12-PMP global CV. Desembre 2015 25/02/2016
carpeta 2016
pdf 12- PMP Global CV. Desembre 2016 03/05/2017
pdf 12- PMP Global CV. Desembre Avanç 2 2016 03/03/2017
pdf 12- PMP Global CV. Desembre Avanç 2016 30/01/2017
pdf 05- PMP Global CV. Maig 2016 24/06/2016
pdf 01- PMP Global CV. Gener 2016 29/02/2016
pdf 02- PMP Global CV. Febrer 2016 30/03/2016
pdf 03- PMP Global CV. Març 2016 27/04/2016
pdf 09- PMP Global CV. Setembre 2016 27/10/2016
pdf 04- PMP Global CV. Abril 2016 24/05/2016
pdf 08- PMP Global CV. Agost 2016 Provisional 10/11/2016
pdf 08- PMP Entitats CV. Agosto 2016 10/11/2016
pdf 10- PMP Global CV. Octubre 2016 29/11/2016
pdf 08- PMP Global CV. Agost 2016 28/09/2016
pdf 07- PMP Global CV. Juliol 2016 30/08/2016
pdf 06- PMP Global CV. Juny 2016 27/07/2016
pdf 11- PMP Global CV. Novembre 2016 27/12/2016
carpeta 2017
pdf 01- PMP Global CV. Gener 2017 14/03/2017
pdf 01- PMP Global CV. Gener 2017 (revisat) 21/03/2017
pdf 02- PMP Global CV. Febrer 2017 31/03/2017
pdf 02- PMP Global CV. Febrer 2017 (revisat) 12/04/2017
pdf 03- PMP Global CV. Març 2017 28/04/2017
pdf 04- PMP Global CV. Abril 2017 26/05/2017
pdf 05- PMP Global CV. Maig 2017 29/06/2017
pdf 06- PMP Global CV. Juny 2017 28/07/2017
pdf 06- PMP Global CV. Juny 2017 (revisat) 07/09/2017
pdf 07- PMP Global CV. Juliol 2017 29/08/2017
pdf 07- PMP Global CV. Juliol 2017 (revisat) 08/09/2017
pdf 08- PMP Global CV. Agost 2017 29/09/2017
pdf 09- PMP Global CV. Setembre 2017 30/10/2017
pdf 10- PMP Global CV Octubre 2017 29/11/2017
pdf 11- PMP Global CV. Novembre 2017 26/12/2017
pdf 11- PMP Global CV. Novembre 2017 (Revisat) 16/01/2018
pdf 12- PMP Global CV. Desembre 2017 02/05/2018
pdf 12- PMP Global CV. Desembre 2017 Avanç 31/01/2018
pdf 12- PMP Global CV. Desembre 2017 Avanç 2 21/02/2018
carpeta 2018
pdf 01- PMP Global CV. Gener 2018 26/03/2018
pdf 02- PMP Global CV. Febrer 2018 29/03/2018
pdf 03- PMP Global CV. Març 2018 25/04/2018
pdf 04- PMP Global CV. Abril 2018 (revisat) 04/07/2018
pdf 05- PMP Global CV. Maig 2018 29/06/2018
pdf 06- PMP Global CV. Juny 2018 30/07/2018
pdf 07- PMP Global CV. Juliol 2018 31/08/2018
pdf 08- PMP Global CV. Agost 2018 18/10/2018
pdf 09-PMP Global CV Setembre 2018 09/11/2018
pdf 10-PMP Global C.V Octubre 2018 30/11/2018
pdf 11-PMP Global CV Novembre 2018 27/12/2018
pdf 12- PMP Global CV. Desembre 2018 03/05/2019
pdf 12- PMP Global CV. Desembre 2018 (Avanç) 14/02/2019
carpeta 2019
pdf 01- PMP Global CV. Gener 2019 28/02/2019
pdf 02- PMP Global CV. Febrer 2019 01/04/2019
pdf 03- PMP Global CV. Març 2019 30/04/2019
pdf 04- PMP Global CV. Abril.2019 30/05/2019
pdf 05- PMP Global CV. Maig.2019 28/06/2019
pdf 06- PMP Global CV. Juny 2019 29/07/2019
pdf 07- PMP Global CV Juliol 2019 30/08/2019
pdf 08- PMP Global CV. Agost 2019 27/09/2019
pdf 09- PMP Global CV Setembre 2019 29/10/2019
pdf 10- PMP Global CV. Octubre 2019. 28/11/2019
pdf 11- PMP Global CV. Novembre 2019 20/12/2019
pdf 12- PMP Global CV. Desembre 2019 05/05/2020
pdf 12- PMP Global CV. Desembre 2019 (Avanç) 14/02/2020
carpeta 2020
pdf 01- PMP Global CV. Gener 2020 28/02/2020
pdf 02- PMP Global CV. Febrer 2020 30/03/2020
pdf 03- PMP Global CV. Març 2020 29/04/2020
pdf 04- PMP Global CV. Abril_val 2020 26/05/2020
pdf 05- PMP Global CV. Maig 2020 15/07/2020
pdf 06- PMP Global CV. Juny 2020 29/07/2020
pdf 07- PMP Global CV. Juliol 2020 28/08/2020
pdf 08- PMP Global CV. Agost 2020 28/09/2020
pdf 09- PMP Global CV. Setembre 2020 29/10/2020
pdf 10- PMP Global CV. Octubre_val 2020 26/11/2020
pdf 11- PMP Global CV. Novembre 2020 23/12/2020
pdf 12- PMP Global CV. Desembre 2020 03/05/2021
pdf 12- PMP Global CV. Desembre 2020 (Avanç) 16/02/2021
carpeta 2021
pdf 01 - PMP Global CV. Gener 2021 03/03/2021
pdf 02 - PMP Global CV. Febrer 2021 26/03/2021
pdf 03 - PMP Global CV. Març 2021 26/04/2021
pdf 04 - PMP Global CV Abril 2021 25/05/2021
pdf 05 - PMP Global CV Maig 2021 23/06/2021
pdf 06 - PMP Global CV Juny 2021 27/07/2021
pdf 07 - PMP Global CV Juliol 2021 27/08/2021