Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat (FACe)

Punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat (FACe)

La remissió i consulta de factures electròniques emeses al Sector Públic de la GENERALITAT VALENCIANA ha de realitzar-se a través de la Plataforma de Facturació de l'Estat FACe.

També es poden consultar a través del Portal de PAGAMENTS de la GENERALITAT, si les factures s'han emés i han sigut comptabilitzades per les entitats següents: l'Administració de la Generalitat, l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, l'Institut Valencià d'Administració Tributària i el Servici Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA), l'Institut Cartogràfic i l'Autoritat de Transport Metropolità de València:

Tota la informació referent a FACe es troba en:

En funció de la tipologia de dubtes o incidències que es plantegen es podrà utilitzar el següent suport a proveïdors:

• Si són tècniques sobre com generar la factura, omplir dades, versions, ferramentes, productes instal·lats en lloc de treball, en definitiva, si són prèvies que la factura haja quedat registrada en FACe (pas 1) , hauran de plantejar-les en els mecanismes que oferix FACe en el seu portal. (https://face.gob.es/es)

• Si té dubtes a interpretar el motiu de devolució registrat pel gestor de la factura, haurà de contactar amb el departament a què ha dirigit la factura.

Si tenen dubtes a interpretar el motiu de rebuig AUTOMÀTIC de la factura per part del RCF (Registre Comptable de Factures de la Generalitat Valenciana) una vegada ja ha sigut registrada en FACe, poden remetre consulta al correu electrònic cau_facegva@gva.es (en este compte no es pot donar resposta a quina serà la data de pagament, en quina fase de tramitació es troba la factura o qualsevol qüestió relativa a la seua tramitació administrativa) només es pot aclarir si hi ha dubtes en perquè no s'admet la factura en el Registre Comptable de Factures.