Visualització de contingut web

Requisits i instruccions

Requisits de tècnics

 • Maquina virtual java 1.4 o superior

Instruccions d'instal·lació

 1. Instal·lar el "programa d'ajuda per a l'emplenament de l'informe d'homologació".
  Aquesta aplicació realitzarà la instal·lació automàtica de 2 aplicacions:
  • l'actual "programa d'ajuda per a l'emplenament de l'informe d'homologació"
  • un nou "programa d'ajuda per a l'elaboració de l'informe d'homologació en format PDF"
 2. Executar el "programa d'ajuda per a l'emplenament de l'informe d'homologació" i tornar a emplenar els apartats de tots els punts ja que s'han afegit punts nous i per tant la plantilla és diferent.
 3. Seleccionar l'opció de "Guardar Informe de Compliment", açò genera un fitxer XML amb el contingut tant dels apartats que conté la guia com els apartats que hàgeu emplenat.
 4. Executar el "programa d'ajuda per a l'elaboració de l'informe d'homologació en format PDF". Aquesta aplicació generarà l'informe final a partir de les dades contingudes en el XML guardat en el pas 3 i ajustat al format de la guia per a l'homologació dels Sistemes de bingo electrònic sobre la base del Reglament de bingo electrònic de la Comunitat Valenciana. Apareix com a peu de pàgina del tot l'informe el contingut s'haja emplenat en apartat Nomene de les dades d'identificació de l'empresa fabricadora.