Visualització de contingut web

Horari de accés al sistema JOC-ER

El accés a el sistema JOC-ER està disponible les 24 hores del dia, set dies a la setmana (24x7), excepte:

  • Els dijous de 15:00 a 17:00, la plataforma no estarà operativa per motius d'actualització (ja siga de la pròpia plataforma, o subsistemes annexos a aquesta). Disculpen les molèsties.
  • Interrupcions previstes del servici per motius de manteniment. Els avisos d'aturades de servici es publiquen en la secció de Novetats
  • A més, totes les nits es pararà el servici de 06.00 a 06.15.

Els horaris que es mostren fan referència a l'hora peninsular d'Espanya.