Què és JOC-ER, qui pot utilitzar-lo, quins avantatges té?

Visualització de contingut web

Què és JOC-ER?

JOC-ER és el sistema de Joc Electrònic de la Generalitat des del qual es tramiten els procediments de joc administratiu relacionats amb les màquines recreatives i d'atzar.

El sistema JOC-ER permet  realitzar en línia els procediments següents :

Relacionats amb els Fabricants/Importadors:

 • Emissió de la Guia de Circulació.
 • Emissió de còpia de la Guia de Circulació

Relacionats amb Empreses Operadores:

 • Regularització de dades.
 • Alta d'autorització d'explotació.
 • Alta d'autorització d'instal·lació.
 • Canvis fiscals.
 • Emissió de còpia de la Guia de Circulació.
 • Baixa d'autortizació d'explotació.
 • Baixa d'autorització d'instal·lació.
 • Canvi de titularitat.
 • Permuta.

El sistema és accessible per a tots els actors implicats en els procediments del joc administratiu tramitables des de la plataforma: fabricants i importadors, comercials i distribuïdors, empreses operadores, de desballestament i establiments autoritzats

El sistema els intercomunica  i, a més, els posa en contacte amb la Subdirecció General del Joc i amb els servicis territorials.D'esta manera pretén ser un sistema col·laboratiu.

A més a més, des de JOC-ER els establiments autoritzats, prèvia l'acreditació, podran consultar en línia el Registre de Prohibits, és a dir, el registre de les persones que tenen prohibit l'accés als casinos, bingos i sales de joc.

De la mateixa manera, s’han establit una sèrie de canals de comunicació, per la via de servicis web, per a donar la possibilitat d’integrar els sistemes clients amb els de la Conselleria quant a:

 • Obtenció de la guia de circulació per part dels fabricants de forma desassistida.
 • Consulta dels prohibits d’un local.