Què és JOC-ER, qui pot utilitzar-lo, quins avantatges té?

Visualització de contingut web

Quins avantatges té?

Com avantatges generals, la utilització del sistema JOC-ER permet:

  • La tramitació àgil i sense papers dels procediments administratius de joc disponibles en el sistema.
  • La reducció al mínim dels terminis de tramitació.
  • La reducció dels costos en la gestió dels procediments.
  • La possibilitat d'accedir des del seu terminal al sistema els set dies de la setmana durant les vint-i-quatre hores del dia.
  • La possibilitat de consultar en qualsevol moment les autoritzacions tramitades i el seu estat,
  • l'ús d'un sistema documental de busques que permet la consulta de qualsevol document emés pel sistema, excepte les guies de circulació.
  • L'accés al llistat del Registre de Prohibits.

A més dels avantatges generals anteriors, la utilització del sistema permet:

  • El manteniment del cens actualitzat de les màquines recreatives i d'atzar de cada empresa operadora,
  • l'obtenció de la Guia de Circulació i de l'Autorització d'Explotació en format electrònic.

La utilització del format electrònic permet que el document electrònic original de la Guia residisca en els sistemes de la Generalitat, que actua de fedatària. Amb això l'usuari podrà expedir còpies en format paper, firmades digitalment per la Generalitat, perquè figuren exposades en les màquines recreatives.

Cada Guia de Circulació expedida a través del sistema JOC-ER contindrà les anotacions electròniques de cada una de les autoritzacions d'explotació i els canvis de titularitat.

Les còpies en paper, que es generaran des del sistema i s'imprimiran en un paper especial distribuït a través de la Subdirecció General de Joc, Servici del Joc, i dels seus servicis territorials, disposen de garanties que asseguren la seua autenticació, per exemple, un codi criptogràfic de validació, consultable a través d'un servici de verificació telemàtic, que identificarà de forma unívoca el document i que, a més, estarà imprés en un format DPM per a poder ser fàcilment llegible des de qualsevol dispositiu lector portàtil o telèfon mòbil.