Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Ajudes en tràmit

Ajudes en tràmit

MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SUPORT ALS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES AMB HIPOTECA A TIPUS D'INTERÉS VARIABLE

 

NORMATIVA

 

CONVOCATÒRIA

[TANCADA]

 

IMPORTANT.

Dubtes i preguntes freqüents.

 

RESOLUCIONS:

Important: La no inclusió en les resolucions parcials d'un expedient, no implica la denegació de l'ajuda

Resolució per la qual es resol la primera concessió parcial de data 02/11/2023 - DOGV Num. 9719 de 07/11/2023

Resolució per la qual es resol la segona concessió parcial de data 27/11/2023 - DOGV Num. 9738 de 04/12/2023

Correcció d'errors (només afecta al títol de la resolució) - DOGV Num. 9754 de 28/12/2023

Resolució per la qual es resol la tercera concessió parcial de data 30/11/2023 - DOGV Num. 9744 de 13/12/2023

 

SUPORT I AJUDA.

Per a realitzar qualsevol consulta sobre l'ajuda, pot fer-ho a través de:

Correu electrònic: ajudes_hipoteques@gva.es

Telèfon d'atenció directa: 961 20 77 66

 

Disposa d'ajuda i preguntes freqüents sobre tramitació electrònica en el següent enllaç:

https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents

 

 

 

PROJECTES D'INVERSIÓ EMPRESARIAL QUE CONTRIBUÏSQUEN A la TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC

 

CONVOCATÒRIA

    [TANCADA]

>Accés al procediment i impresos associats (Convocatòria 2022)

>Accés al procediment d'aportació de documentació i justificació

Guia de Presentació de Sol·licituds 2022 (Actualitzada 02/05/2022)

Guia per a la Firma Electrònica de Documentació

Preguntes Freqüent

Guia de Justificació 2023 - Segona anualitat convocatòria 2022 (NOU 24/10/2023)

Convocatòria 2022

Llistat 1 d'empreses sol·licitants que han d'esmenar error o falta de documentació

Llistat 2 d'empreses sol·licitants que han d'esmenar error o falta de documentació (actualitzat 15/07/2022)

Llistat de sol·licituds concedides (publicat 04/11/2022 09.30)

 

DIFUSIÓ, PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA