Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Ajudes en tràmit

Ajudes en tràmit

 

PLA RESISTIR PLUS

SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER AL SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL, EN LA COMUNITAT VALENCIANA, EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

 

NORMATIVA

 

Ajudes finançades pel Govern d'Espanya d'acord amb el que es disposa en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 i en el Reial decret llei 6/2021, de 20 d'abril, pel qual s'adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19.

 

CONVOCATÒRIA

 

NOU.  RESOLUCIONS:

Important: La no inclusió en les resolucions parcials d'un expedient, no implica la denegació de l'ajuda.

Aquestes ajudes es consideren ajudes d'Estat a l'efecte de l'article 107 i següents del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

 

En compliment de l'article 3.6 del Reglament (CE) Núm. 271/2008 de la comissió de 30 de gener de 2008 que modifica el Reglament (CE) Núm. 794/2004, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) Núm. 659/1999 del Consell, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació de l'article 93 del Tractat CE, s'informa que els números d'identificació d'ajuda estatal que la Comissió ha assignat a aquestes ajudes són SA. 56851 i SA.59723.

Resolució per la qual es resol la primera concessió parcial de data 09/07/2021

Resolució per la qual es resol la segona concessió parcial, denegacions i renúncies de data 22/07/2021

Correcció de data 06/08/2021, a la resolució per la qual es resol la segona concessió parcial, denegacions i renúncies

Resolució per la qual es resol la tercera concessió parcial de data 07/09/2021 - DOGV Num. 9179 de 22/9/2021

Resolució per la qual es resol la quarta concessió parcial de data 24/9/2021 - DOGV Num. 9184 de 29/9/2021

Resolució per la qual es resol la cinquena concessió parcial de data 14/10/2021 - DOGV Num. 9199 de 21/10/2021

Resolució per la qual es resol la sisena concessió parcial de data 28/10/2021 - DOGV Num. 9208 de 4/11/2021

Resolució per la qual es resol la setena concessió parcial de data 12/11/2021 - DOGV Num. 9219 de 19/11/2021

Resolució per la qual es resol la huitena concessió parcial de data 01/12/2021 - DOGV Num. 9230 de 07/12/2021

Correcció a la Resolució per la qual es resol la huitena concessió parcial de data 01/12/2021 - DOGV Num. 9235 de 14/12/2021

Resolució per la qual es resol la novena concessió parcial i última de data 28/12/2021 - DOGV Num. 9249 de 4/1/2022

 

IMPORTANT.  Abans d'iniciar els tràmits per a sol·licitar la subvenció descarregue i llija detingudament els següents documents:

Informació sobre la tramitació de les ajudes.

Instruccions per a emplenar la sol·licitud.

Dubtes i preguntes freqüents. Última actualització 03-12-2021.

 

 ALTRES DOCUMENTS

Formulari de Sol·licitud (únicament a l'efecte de consulta per a conéixer les dades que se li sol·licitaran en el tràmit electrònic).

Presentació sobre el Programa Pla Resistir Plus.. Última actualització 03-12-2021

 

La presentació de les sol·licituds s'efectuarà realitzant:

 

TRÀMIT – PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ.

Observació: per a realitzar el tràmit DOS s'haurà de disposar d'un dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es/es/sede_certificados).  A més haurà de tindre en compte que amb les versions més recents dels navegadors d'internet i quan s'utilitze el certificat electrònic com a sistema per a signar digitalment la presentació de la sol·licitud, serà necessari tindre instal·lada l'aplicació Autofirm@ desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Pot accedir a la descàrrega a través del següent enllaç (https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html).

La presentació de sol·licituds mitjançant representant requerirà la prèvia autorització a través del Registre de representants de la Generalitat o a través del Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Estat.

 

Per a poder realitzar el tràmit, accedisca a formular la sol·licitud a través del següent enllaç (punxant en l'enllaç accedirà al procediment telemàtic per a presentar la sol·licitud):  

Accés al procediment de presentació de la sol·licitud

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB ELS EXPEDIENTS DE SUBVENCIONS PLA RESISTIR PLUS.

Una vegada presentada la sol·licitud i després que se li haja notificat el seu número d'expedient, si vosté haguera de respondre a un requeriment de documentació o necessitara annexar algun tipus de document haurà d'utilitzar el següent enllaç:

Aportació de documentació relacionada amb un expedient Pla Resistir Plus (No utilitzar per a la justificació de la subvenció rebuda)

 

NOU.  JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS:

RESOLUCIÓ del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableix un nou termini de justificació de les ajudes del Pla Resistir Plus.

Instrucció 1/2022 relativa a la justificació.

Accés al procediment de justificació de la subvenció

Instruccions de justificació Última actualització 29-04-2022.

Model de full de càlcul per a la introducció de despeses no incloses per falta d'espai en els formularis electrònics del tràmit de justificació Avís important: aquest model únicament pot adjuntar-se en el tràmit electrònic de justificació, no sent vàlid el seu ús ni en el tràmit electrònic d'aportació de documentació ni en cap altre.

 

SUPORT I AJUDA.

Per a realitzar qualsevol consulta sobre l'ajuda Pla Resistir Plus, pot fer-ho a través de:

Correu electrònic: planresistirplus@gva.es

Telèfon d'atenció directa: 960 99 25 32

 

Disposa d'ajuda i preguntes freqüents sobre tramitació electrònica en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia

 

 

 

 

 

DIFUSIÓ, PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA

Obligacions d'informació i publicitat de les empreses beneficiàries

 

LOGOS GVA + MÒDEC

Logo roig en castellà

Logo negre en castellà

Logo roig en valencià

Logo negre en valencià

Manual d'ús marca Mòdec

 

 

PROJECTES D'INVERSIÓ EMPRESARIAL QUE CONTRIBUÏSQUEN A la TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC

 

CONVOCATÒRIA

    [OBERTA]

>Accés al procediment i impresos associats (Convocatòria 2022)

>Accés al procediment d'aportació de documentació i justificació

Guia de Presentació de Sol·licituds 2022 (Actualitzada 02/05/2022)

Guia per a la Firma Electrònica de Documentació

Preguntes Freqüent

Guia de Justificació (NOU 15/09/2021)

Convocatòria 2022

Llistat d'empreses sol·licitants que han d'esmenar error o falta de documentació (Actualitzat 04/05/2022)

 

DIFUSIÓ, PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA