Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Càtedra de Transformació del Model Económic - Universitat de València

Càtedra de Transformació del Model Económic - Universitat de València

 
CÀTEDRA DE TRANSFORMACIÓ DEL MODEL ECONÒMIC - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UV)
 
 
Director: Francesc Hernández Sancho, Catedràtic d'Economia aplicada del Departament d'Economia aplicada de la Universitat de València.
 
 
Càtedra d'Economia Circular en el sector de l'aigua 
 
Aquesta Càtedra es va constituir en 2018 i des de llavors té com a objectiu impulsar el coneixement i la difusió de l'Economia circular, focalitzant sobre l'ús dels recursos hídrics. 
 
S'ha pronosticat que la demanda mundial d'aigua excedirà els recursos viables en un 40% en 2030, raó per la qual cal reconsiderar els enfocaments tradicionals i ineficients del consum d'aigua i adoptar noves estratègies que possibiliten que aquest recurs vital siga reutilitzat en la major mesura possible, i aconseguir normes eficients per a la gestió de l'aigua.
 
Per a això es requereix promoure la col·laboració públic-privada i la coordinació entre els agents econòmics i socials i les administracions públiques a fi d'actuar conjuntament davant els reptes mediambientals, econòmics i tecnològics plantejats. S'aprofiten així les oportunitats derivades d'aquest canvi de paradigma que garantisca el creixement econòmic i social, durador i sostenible. [vore mes sobre economia circular]
 
International Workshop 29 d'abril de 2022 de 9 a 14h "Reptes de l'Economia Circular en el Sector de l'Aigua"   Descarregar programa