Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Economía Taronja

Economía Taronja

ECONOMiA TARONJA

En l'àmbit del desenvolupament econòmic han anat cobrant cada vegada més importància les activitats intensives en creativitat, tant és així que s'ha arribat encunyar el terme Economia Taronja en referència a aquest àmbit. Les Indústries Culturals i Creatives (ICC), comprenen els sectors en què el valor dels seus béns i serveis es fonamenta en el talent i en la propietat intel·lectual, com són l'arquitectura, arts plàstiques, visuals i escèniques, cinema, disseny, editorial, moda, música, publicitat, o videojocs.
 
 
 
Aquestes activitats basades en la creativitat i la innovació, tenen per si mateixes una alta capacitat de generació d'ocupació i constitueixen un estimable valor dins del Producte Interior Brut (PIB). Però la influència del sector en el desenvolupament econòmic no queda ací, estudis recents analitzen com l'encreuament amb altres sectors productius genera valor afegit i és factor d'impuls per a la productivitat i la competitivitat empresarial. Tant és així, que s'ha donat a identificar com una de les "Economies", l'Economia Taronja encunyada en l'àmbit del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID).
 
 
 
Identificar aquestes activitats i la seua rellevància en l'economia valenciana és bàsic per a posteriorment arbitrar les accions oportunes en el marc del Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic.

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, va posar en marxa un conjunt d'actuacions per a identificar la seua rellevància en l'economia valenciana i així poder posteriorment arbitrar les accions oportunes en el marc del Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic. 
 
Per aqueixa raó es van iniciar les trobades amb agents del sector i posteriorment es va encarregar a l'equip *Econcult, de la Universitat de València, l'estudi "Economia Taronja i Sectors Culturals i Creatius (SCC) a la Comunitat Valenciana: Situació, potencialitats i definició de propostes d'actuació per al seu foment", dirigit per Pau Rausell i Rafael Boix

 

 

Accés a documents

 

 

Què és l'Economia Taronja?

[Vore vídeo]

 

II Jornada Tècnica d'Economia Taronja

4 de juliol de 2019. 16.00-19.00 h. Campus de Tarongers de la Universitat de València
 
Sessió participativa d'experts de les indústries culturals i creatives per a treballar, al costat dels investigadors Pau Rausell i Rafael Boix, per a analitzar les dificultats i les prioritats de l'Economia Taronja a la Comunitat Valenciana i el disseny d'accions concretes.
 

 

 

 

 

 
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 
La política cultural del Consell es planteja com a objectiu bàsic la transformació de l'actual ecosistema cultural valencià per a contribuir al canvi del model productiu i la millora dels drets culturals de la ciutadania.
 
 
 
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 
Primera enquesta que realitza la Generalitat Valenciana sobre les pràctiques culturals en la nostra societat, la qual permet conéixer els hàbits de participació i consum cultural de la població per a la posterior anàlisi de l'estat de l'ecosistema cultural valencià.
 
 
 
 
Labora GVA
 
El present estudi se centra en la importància dels sectors culturals i creatius com a generadors d'ocupació, i la seua incidència en la Comunitat Valenciana.
 
 
Institut Valencià d'Investigacions  Econòmiques (Ivie) per encàrrec de la Fundació InnDEA – Novembre 2014
 
Per què és València una ciutat creativa i cultural? Quins atractius i singularitats presenta València en les seues activitats creatives i culturals? Quins exemples reflecteixen el potencial creatiu de València?
 
 
Estudi promogut des de les Naus a través de Càtedra Ciutat de València de la
 
Universitat de València i elaborat per la unitat d'investigació Econcult amb la finalitat de dissenyar un sistema d'informació i localització per al seguiment, de les dinàmiques dels sectors culturals i creatius a la ciutat de València.