Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Procés de desplegament participatiu entre les conselleries per a la transformació del Model Econòmic de la Comunitat Valenciana

Procés de desplegament participatiu entre les conselleries per a la transformació del Model Econòmic de la Comunitat Valenciana

El Document d'Elx proposa, en el full de ruta a seguir, el desplegament estratègic d'un Pla d'Acció (objectius operatius, actuacions, indicadors) mitjançant un procés col·laboratiu, obert i global, que fomente la corresponsabilitat i el lideratge compartit del procés per tots els departaments del Consell. 

Aquest Pla d'Acció ha de tindre un horitzó temporal ampli perquè es puguen apreciar resultats de l'esforç transformador, entorn de 10 anys, i establirà metes i fites intermèdies. Serà avaluable i dinàmic, readaptant-se a la vista dels resultats de les avaluacions.

 

Accedir al document:

 

Notícies relacionades