Multimedia

Jornada Economia Blava

Visualització de contingut web

Què és Model Econòmic

 

El Consell, per mitjà de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, ha fixat entre els seus objectius establir les bases perquè la Comunitat Valenciana avance cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació, l'obertura i la connexió amb l'exterior, articulat sobre el principi de sostenibilitat, tant ambiental com productiva i social.

Funcions i organizació

 

COMPETÈNCIES I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, com a òrgan responsable en matèria de model econòmic, a través de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament ha exercit la funció d'impuls de transformació productiva. Segons es recull en el Decret 171/2020 de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria, és la Direcció General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera qui assumeix les competències de les actuacions relatives al desenvolupament d'aquest nou model a través de la Subdirecció General de Model Econòmic.

Des d'aquest departament se supervisen i coordinen les actuacions destinades al compliment de les competències de la Direcció General en matèria d'anàlisi, planificació, impuls, gestió, foment, programació i difusió del nou model econòmic de la Comunitat Valenciana.

 

 

Secretaria Autonòmica de Model Económic, Finançament Autonòmic i Política Financera

María José Mira Veintimilla
 
Director general de Model Económic, Finançament i Política Financera
Juan Salvador Pérez Ballester
 
Subdirector general de Model Económic

Julio Andrade García

 

 

 

Memoria d'actuació

 

 

Nou Model Económic. Memòria 2019

L'exercici 2019 va estar marcat per l'inici d'una nova legislatura i el segon Acord del Botànic. En aquest nou marc i amb l'aparició de nous referents i objectius polítics -entre els quals compte de manera fonamental el Pacte Verd Europeu-, s'impulsa la transformació del Model Econòmic entorn de quatre àrees d'actuació: Ajudes i incentius a la transformació productiva per valor de 7,4 milions d'euros, desenvolupament del Pla d'Acció, anàlisi de nous models transformadors i suport a les Càtedres universitàries de Transformació del Model Econòmic.

 

(Punxa la imatge per obrir el document)

 

 

 

 

Nou Model Económic. Memòria 2018

Coincidint amb el final de la legislatura, durant l'exercici de l'any 2018 es consoliden les bases de transformació del Model Econòmic iniciades sobre els principis del Botànic I.

 

(Punxa la imatge per obrir el document)

 

 

 

Contacte

 

Cap d'Unitat de Planificació e Impuls

Rafael Sánchez Ortiz

Telf.- 961 207 137

e-mail: sanchez_raf@gva.es

 

 

Jose A. Pons Roig

Telf.- 961 207 141

e-mail: pons_jos@gva.es

 

Yolanda Leal Vidal

Telf.- 961 207 766

e-mail: leal_yol@gva.es

 

 

 

 

 

Subdirector de Model Económic

Julio Andrade Garcia

Telf.- 961 207 160

e-mail: andrade_jul@gva.es

 

 

 

corporativo:

model_economic@gva.es

 

 

 

 

 

 

Cap d'Unitat d'Anàlisi i  Difusió

Miguel Angel Vivas Vega

Telf.- 961 207 133

e-mail: vivas_mig@gva.es

 

 

Tomás Aura Gomez

Telf.- 961 207 138

e-mail: aura_tom@gva.es

 

 

información:

info_modeleconomic@gva.es