Multimedia

Jornada Economia Blava

Jornada Economia Blava

Què és Model Econòmic

Què és Model Econòmic

 

El Consell, per mitjà de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, ha fixat entre els seus objectius establir les bases perquè la Comunitat Valenciana avance cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació, l'obertura i la connexió amb l'exterior, articulat sobre el principi de sostenibilitat, tant ambiental com productiva i social.

 

COMPETÈNCIES I ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

La Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, com a òrgan responsable en matèria de model econòmic, a través de la secretaria Autonòmica d'Economia exercix la funció d'impuls de transformació productiva. Segons s'arreplega en el Decret 133/2023, de 10 d'agost, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, així com l'Orde 1/2024, de 26 de març, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es desenvolupa el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública és la Direcció General d'Economia, qui assumix les competències de les actuacions relatives al desenvolupament d'este nou model a través de la Subdirecció General de Model Econòmic.

 

Des d'este departament se supervisen i coordinen les actuacions destinades al compliment de les competències de la Direcció General en matèria d'anàlisi, planificació, impuls, gestió, foment, programació i difusió del nou model econòmic de la Comunitat Valenciana.

 

A la Subdirecció General de Model Econòmic, respecte de les competències d’anàlisi, planificació, impuls, gestió, programació i difusió del nou model econòmic de la Comunitat Valenciana, així com de defensa de la competència, li correspon assessorar la persona titular de la Direcció General d’Economia i donar-li suport i assistència tècnica, així com planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar l’activitat dels servicis sota la seua dependència.

 

Competències
 

 

 

Nou Model Económic. Memòria 2019

L'exercici 2019 va estar marcat per l'inici d'una nova legislatura i el segon Acord del Botànic. En aquest nou marc i amb l'aparició de nous referents i objectius polítics -entre els quals compte de manera fonamental el Pacte Verd Europeu-, s'impulsa la transformació del Model Econòmic entorn de quatre àrees d'actuació: Ajudes i incentius a la transformació productiva per valor de 7,4 milions d'euros, desenvolupament del Pla d'Acció, anàlisi de nous models transformadors i suport a les Càtedres universitàries de Transformació del Model Econòmic.

 

(Punxa la imatge per obrir el document)

 

 

 

 

Nou Model Económic. Memòria 2018

Coincidint amb el final de la legislatura, durant l'exercici de l'any 2018 es consoliden les bases de transformació del Model Econòmic iniciades sobre els principis del Botànic I.

 

(Punxa la imatge per obrir el document)