Instruccions aplicació GVBORSES Funció Pública

Instruccions aplicació GVBORSES Funció Pública

COMUNICADO IMPORTANTE:

Ante la duplicidad de solicitudes de cambio de estado que se esta produciendo por trámite Z y la aplicación GVbolsas peticiones se comunica que:

A partir del 15 de noviembre, y ante la imposibilidad de gestionar los trámites Z desde la aplicación GVbolsas, solo se resolverán los que hayan sido tramitados a través de la aplicación.

 

NOTA INFORMATIVA FUNCIONAMENT DELS ACTES ÚNICS TELEMÀTICS DESPRÉS DE LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA APLICACIÓ GVBORSES

 

El 15 de juny de 2021, la Direcció General de Funció Pública inicia la gestió de les borses d'ocupació temporal a través d'una nova eina informàtica denominada GVBORSES. Aquesta aplicació permetrà la gestió de la cobertura dels llocs de treball vacants, així com la gestió de les situacions o incidències de els/as aspirants admesos/as en aquestes.

L'aplicació GVBORSES només permetrà accedir a les persones que estiguen disponibles en les borses d'ocupació, seleccionades pel gestor de la Direcció General de Funció Pública per a participar en l'acte únic telemàtic i a aquest efecte han rebut un SMS.

L'entrada en l'URL, que figura en el SMS, es realitzarà mitjançant certificat electrònic o per domini Generalitat ((només per a personal que disposa d'aquest accés per estar treballant en GVA).

Com a certificat electrònic, poden accedir amb DNIe, FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats d'empleat públic o persona física emesos per la ACCV, a més de tots aquells acceptats per la plataforma de @firma que podrà consultar en la secció de la iniciativa en el Portal d'Administració Electrònica.

Pot consultar la llista dels certificats admesos en:

L'usuari podrà comprovar que disposa d'un certificat vàlid (comprovat en: http://valide.redsara.es/valide/inicio.html).

L'obtenció de certificat digital o signatura electrònica es realitzarà en qualsevol dels Punts de Registre d'Usuari (PRU) de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica que existeixen en la Comunitat Valenciana.

L'enllaç per a accedir a la informació relativa a la signatura electrònica