Per responsabilitat social s'entén, tal com es defineix en la Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social, el conjunt de compromisos voluntaris de divers ordre econòmic, social, ambiental i de bon govern adoptats per les empreses, les organitzacions i institucions públiques i privades, que constitueixen un valor afegit al compliment de la legislació aplicable i dels convenis col·lectius, contribuint alhora al progrés social i econòmic en el marc d'un desenvolupament sostenible.

La Direcció General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern és l'òrgan directiu de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, que té atribuïda la funció de planificar i establir les directrius per a la promoció i el desenvolupament de les polítiques de responsabilitat social, fomentar la seua implantació i divulgació i executar i coordinar les polítiques de la Generalitat en aquest àmbit.