Marc normatiu regulador del Sector Pùblic Instrumental de la Generalitat

Marc normatiu regulador del Sector Pùblic Instrumental de la Generalitat

 

NORMATIVA AUTONÒMICA DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA ESTATAL DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL