Visualització de contingut web

Registre de Contractistes i Empreses Classificades

Registre de Contractistes i Empreses Classificades

Acreditació del manteniment de la solvència econòmica i financera

Acreditació del manteniment de la solvència econòmica i financera. COVID-19

Acreditació del manteniment de la solvència tècnica i professional

Acord de la Comissió de Classificació i Registres de data 22 de juliol de 2011.

Revisió de la Classificació Empresarial. Terminis