Confirming

Confirming

ANNEX-1 declaració responsable a l'efecte de sol·licitud d'acceptació de la inclusió en el sistema de pagament mitjançant CONFIRMING PUNTUAL de la Generalitat Valenciana.

Listado documentos