Novetats

2023-05-15

S'està realitzant una proposta de pagament al FLA . A partir, del 16 de maig, podreu consultar els documents que s'han inclòs.

2022-07-01

Us recomanem que verifiqueu i mantingueu actualitzades les vostres dades, personals identificatives i bancàries, conforme a l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, tot i seguint les pautes  del nou servei PROPER, aprovat per Resolució de 16 de juny de 2022, del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic, que us facilita la tramitació telemàtica de les altes, baixes i modificacions d'aquestes dades en les vostres relacions  amb l'Administració de la Generalitat .

Accés servici PROPER.

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROPER&version=1&idioma=es&idProcGuc=22648&idCatGuc=PR&login=c