Beneficis fiscals 2007

Ves enrere Beneficis fiscals en l'Impost sobre Successions i Donacions

Beneficis fiscals en l'Impost sobre Successions i Donacions

Aplicables a herències i donacions produïdes en 2007.

En adquisicions per herència o llegat

 • Per parentiu:
  • Reduccions en la base imposable. No es paga res fins a:
   • 96.000 €, segons edat, si es tracta de descendents menors de 21 anys.
   • 40.000 € si es tracta de la resta de descendents, ascendents i cònjuge. Vegeu l'article.
  • Bonificació del 99 % de la quota corresponent a la resta. Vegeu l'article.
   Novetat per a 2007:
     Aplicable als contribuents residents a la Comunitat Valenciana.
 • Per a discapacitats:
  • Reduccions en la base imposble. No es paga res fins a:
  • Bonificació del 99 % de la quota corresponent a la resta per als de major grau de discapacitat. Vegeu l'article.
 • Per adquisició d'explotacions agrícoles i empresa o negoci familiar:
  • Reducció del 95 % del valor de l'explotació, empresa o negoci. Vegeu l'article.

En adquisicions per donació

 • Per parentiu:
  • Reduccions en la base imposable. No es paga res fins a:
   • 96.000 €, segons edat, si es tracta de fills menors de 21 anys.
   • 40.000 € si es tracta de la resta de fills i de pares. Vegeu l'article.
  • Bonificació del 99 % de la quota corresponent a la resta, amb el límit de 420.000 €. Vegeu l'article. Novetat per a 2007:
     En els dos casos, l'adquirent ha de tindre un patrimoni previ a la donació de fins a 2 milions d'euros i ser resident a la Comunitat Valenciana.
 • Per a discapacitats:
  • Reduccions en la base imposable. No es paga res fins a:
   • 240.000 € per als de major grau de discapacitat.
   • 120.000 € per als de menor grau de discapacitat que siguen fills o pares del donant. Vegeu l'article.
  • Bonificació del 99 % de la quota corresponent a la resta, per als de major grau de discapacitat, que siguen fills o pares del donant. Vegeu l'article.
 • Per adquisició d'explotaciones agrícoles i empresa o negoci familiar:
  • Reducció del 95 % del valor de l'explotació, empresa o negoci. Vegeu l'article.

Normativa

Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits (text actualitzat al gener de 2007).