Què és la consulta del rebut de nòmina i qui pot utilitzar-la?

Què és la consulta del rebut de nòmina i qui pot utilitzar-la?

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, conscient de les possibilitats que oferixen les noves tecnologies per a prestar un millor servici als seus treballadors i treballadores, posa a disposició de les empleades i empleats públics de l'Administració de la Generalitat, excepte per al personal estatutari de Sanitat, la consulta del rebut de nòmina a través de mitjans electrònics.

Així mateix, no és menys important considerar que l'aplicació de les tecnologies de la informació a l'obtenció del rebut de nòmina en suport electrònic contribuïx a estalviar en la gestió per la simple eliminació de la impressió en paper i la seua distribució posterior. En termes d'estalvi i austeritat, però també d’eficiència pareix necessari limitar la impressió i la distribució dels esmentats rebuts.