Programació

Programació

La Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic és l'encarregada de gestionar la línia d'actuació Programa d'Estalvi i Eficiència Energètica en Centres d'Hisenda i Model Econòmic. Aquesta línia s'enquadra de la següent manera:
 • Eix Prioritari 4: Afavorir el passe a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors.
  • Objectiu Temàtic 4: Donar suport a la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors.
   • Prioritat d'Inversió 4.c: Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges.
    • Objectiu Específic 4.3.1: Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO₂ en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics.
     • Línia d'actuació: Programa d'Estalvi i Eficiència Energètica en Centres d'Hisenda i Model Econòmic.

Programació FEDER - COMUN A TODOS

Normativa i Documentació