Informació general

Informació general

El Centre d'Atenció a Usuaris d'administració electrònica de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública és la finestreta única d'aplicacions de teleadministració, on qualsevol ciutadà, empresa o qualsevol administració pot recórrer per a gestionar la seua incidència informàtica.

A fi de millorar el servici, en l'àmbit de l'administració electrònica, la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública ha establit les mesures organitzatives següents:

  • Un centre d'atenció telefònica arreplegarà i registrarà totes les comunicacions dels usuaris relatives a problemes, errors, dubtes i la resta d'incidències informàtiques en aplicacions d'administració electrònica.
  • Els equips de tècnics resolutoris especialitzats estaran preparats per a rebre les comunicacions que hagen entrat per CAU-Administració electrònica. Estos tècnics resoldran el problema, si és possible, en el moment de la telefonada. En cas contrari, buscaran la solució i es posaran en contacte en el menor temps possible amb la persona que ha comunicat amb CAU-Administració electrònica.
  • El personal del la Subdirecció General de Sistemes d’Informació d'Hisenda donarà suport a l'equip de tècnics resolutoris, aportant les solucions i realitzant els canvis en les aplicacions que siguen necessaris.