PLA REACTIVA

Sol·licitud d'ajudes de suport a les persones autònomes que desenvolupen la seua activitat en subsectors que s'han vist especialment afectats per l'increment dels costos energètics derivats de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia. PLA REACTIVA


 

  • Termini de presentació tancat. El termini per a sol·licitar cita prèvia va finalitzar el 29 de juliol. Aquestes cites donaven com a termini màxim de presentació el 8 d'agost.

Pal·liar l’increment dels costos energètics que han suportat les persones treballadores per compte propi derivats de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia.

Podran sol·licitar les ajudes les persones físiques que complisquen aquests requisits:

 

  1. Estar donades d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d'abans (o el mateix) 24 de febrer de 2022, i que a la data de publicació de la convocatòria continuen donades d'alta (12/07/2022).
  2. Trobar-se en algun epígraf de l’IAE vigent.
  3. Tindre domicili fiscal a la Comunitat Valenciana.
  4. Que les persones sol·licitants s’hagen vist afectades econòmicament per les conseqüències derivades de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia per l’increment dels costos energètics, que s’acreditarà mitjançant una declaració responsable, almenys per un import igual o superior a 300 euros.

ACTUALITZACIÓ: s'amplia a tots els IAE (22/07/2022)

La quantia de l'ajuda ascendirà a 300 euros per persona beneficiària.

La presentació de les sol·licituds s’efectuarà realitzant dos tràmits:

 

TRÀMIT U: Sol·licitud de cita prèvia per a presentar la sol·licitud. No requereix signatura electrònica.

 

El termini per a la sol·licitud de cita prèvia s’iniciarà a les 00.00 hores del dia 23 de juliol de 2022 i finalitzarà a les 23.59 hores el 29 de juliol de 2022.
Per a poder realitzar el tràmit u, accedeix a formular la sol·licitud de cita prèvia a través de l’enllaç següent:

Si havia sol·licitat cita prèvia abans del 23 de juliol, pot consultar-la ací.

 

 

TRÀMIT DOS: Presentació de la sol·licitud. Requereix signatura electrònica (certificat electrònic de la persona física que va sol·licitar la cita prèvia, no certificat de representant d'una SL)


La sol·licitud de cita prèvia donarà com a resultat l’assignació d’un període (data i franja horària) per a presentar telemàticament la sol·licitud d’ajuda.
Per a poder realitzar el tràmit, accedeix a formular la sol·licitud a través de l’enllaç següent:  

ATENCIÓ: No cal adjuntar o aportar cap documentació durant la tramitació (tampoc el model de domiciliació bancària)

Per a realitzar qualsevol consulta sobre l'ajuda pot fer-ho a través de:

  • Adreça electrònica: pla_reactiva@gva.es
  • Telèfon d'atenció directa: 961042167 (de 9:00 a 15:00 de dilluns a divendres)

ATENCIÓ: Disposa d'un document de "Dubtes i Preguntes Freqüents" en el següent apartat.

 

ATENCIÓ: Aquests documents no cal complementar-los. Només són a l'efecte de consulta. Els formularis es complementen en el tràmit en línia. No cal adjuntar o aportar cap documentació.

Una vegada presentada la sol·licitud i després que se t’haja notificat el teu número d’expedient (pot tardar uns dies), si has de respondre a un requeriment de documentació o necessites annexar algun tipus de document (inclòs l'esmena de la sol·licitud o renúncia) hauràs d’utilitzar l’ enllaç següent:

 

ATENCIÓ: En el cas que tan sols desitge esmenar alguna dada de la sol·licitud presentada (per exemple, el número de compte bancària), indique'l en el document que adjunte. En cas d'equivocació del CNAE o naturalesa jurídica, no requereix esmena, ja que no afecta a la validesa de la sol·licitud presentada. El model de domiciliació bancària no s'ha d'adjuntar en cap cas. És suficient amb indicar el número de compte en la sol·licitud.