Nivells d'atenció

Nivells d'atenció

Nivell 1: CAU-Administració electrònica (96 161 31 99) una centraleta informarà de les diferents aplicacions informàtiques d'administració electrònica sobre les quals es té suport. L'usuari haurà de triar l'aplicació sobre la qual realitzarà la incidència. El sistema redirigirà la telefonada al nivell 2.

Nivell 2: Tècnics resolutoris especialitzats, preparats per a rebre les comunicacions que han entrat per CAU-Administració electrònica. Els operadors de CAU-Administració electrònica registraran totes les telefonades amb el nom del sol·licitant, l'hora de la telefonada, la descripció del problema reportat i l'hora de la resolució. Si és possible, resoldran el problema en el moment de la telefonada. En qualsevol altre cas, escalaran el problema al nivell 3.

Nivell 3: Tècnics experts. Es tracta del personal de la Subdirecció General de Sistemes d’Informació d'Hisenda expert en cada sistema o aplicació, que donarà suport a l'equip de tècnics resolutoris, aportant les solucions i realitzant els canvis en les aplicacions que siguen necessaris.