Activitat anterior a la creació de la Comissió de Defensa de la Competència