Comissió de diàlog social del sector públic instrumental de la Generalitat

Comissió de diàlog social del sector públic instrumental de la Generalitat

COMISSIÓ DE DIÀLEG SOCIAL DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT