Obtenció del certificat d'estar inscrit en el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades per empleats públics i tutorials