Visualització de contingut web

Què és la consulta de factures incorporades al FLA i qui pot utilitzar-la?

El Reial Decret-llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les administracions públiques i en l’àmbit financer, va crear el Fons de Liquiditat Autonòmic (d’ara en avant FLA), com un mecanisme de suport a la liquiditat de les comunitats autònomes, per a poder atendre les necessitats financeres de les mateixes.

La Generalitat va manifestar la seua voluntat d’adhesió al FLA Mitjançant Un Acord del Consell de data 5 d’octubre de 2012.

Per a facilitar als proveïdors de la Generalitat la informació de les factures que es van a pagar pel FLA s’ha dissenyat una consulta que facilita la informació següent:

 • Núm FLA: identificador de la factura en el sistema FLA
 • Entitat: denominació de l’entitat dependent de la Generalitat enfront de la que el contractista té el dret de cobrament.
 • NIF i Denominació del Perceptor: en el cas que s'hagen transmès els drets de cobrament únicament figurarà la identificació del cessionari.
 • Referència Factura
 • Import Líquid de la factura (amb IVA i sense retencions)
 • Estat de la Factura en l'AEAT:
  • Pagament efectuat per la CV: pagament efectuat directament per la Generalitat
  • Proposta de pagament: proposta de pagament efectuada per la Generalitat
  • Enviada a l'ICO: pagament proposat acceptat pel Ministeri i remés a l’ICO

La consulta oferix informació sobre documents el pagament dels quals s’ha realitzat (pagat directament per la Comunitat Valenciana o a través de l’ICO) o els que es pagaran (proposta de pagament), per als trams ja aprovats per l’Administració de l’Estat.

D’acord amb la regulació establida per a l’aplicació del mecanisme de suport a la liquiditat de les comunitats autònomes, en la mesura que l’Administració de l’Estat aprove l’increment del finançament del FLA per a la Comunitat Valenciana, s’actualitzaran les obligacions que es pagaran a través de l’esmentat fons.