Pla d'Atenció a la Ciutadania 2020-2023

Pla d'Atenció a la Ciutadania 2020-2023

Introducció

El pla que ara us presentem és el primer de la Generalitat orientat exclusivament i de forma específica a l'atenció a la ciutadania. Facilitar la comunicació i fer que la relació de les ciutadanes i els ciutadans amb l'Administració siga més àgil, més senzilla i més fluida és el nostre objectiu fonamental, que s'adiu plenament amb la voluntat de servei públic d'una Administració en què volem posar en primer lloc les persones.

Amb aquest instrument estratègic pretenem millorar la xarxa d'atenció a la ciutadania amb la idea d'una Administració propera i atenta a les necessitats i les inquietuds dels ciutadans i les ciutadanes, és a dir, proactiva i que escolta. Es tracta d'abordar el repte de transformar el caràcter universal dels serveis públics i adaptar-lo a una atenció individual i personalitzada de qualitat. Volem construir, al cap i a la fi, una Administració més humana, que mire als ulls dels ciutadans i ciutadanes, i contribuir així a reforçar la confiança de la ciutadania en les institucions públiques.

Més prop de tu resumeix aquesta vocació, que es concreta en els tres grans eixos de treball que hem projectat per als pròxims anys: més prop de l'excel·lència, més prop de la ciutadania i més prop de la innovació.

En el següent document pot consultar el text íntegre del Pla d'Atenció a la Ciutadania

Listado documentos

Resum

Listado documentos

Cartells

Listado documentos

VIDEO PAC 20-23

Video presentació