Novetats

Impacte dels expedients de regulació d'ocupació en l'economia valenciana

Impacte dels expedients de regulació d'ocupacióo en l'economia valenciana: anàlisi per branques d'activitat.