Previsions macroeconòmiques: eines de predicció

Previsions macroeconòmiques: eines de predicció

Des de 2019, la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i la Universitat de València, venen renovant la col·laboració per al Desenvolupament de previsions macroeconòmiques de l'economia valenciana que, entre altres objectius, persegueix tant millorar el coneixement sobre el sistema econòmic social valencià, estudiant de manera holística l'impacte del creixement econòmic, com establir i difondre els procediments i tècniques més avançades de predicció econòmica en la Comunitat Valenciana.

Fruit d'aquesta col·laboració, s'han implementat una sèrie d'aplicacions informàtiques (apps) per a la generació de previsions econòmiques.

PREDICCIÓ DEL CREIXEMENT ECONÒMIC ANUAL

Dissenyada per generar prediccions de les taxes de creixement de PIB i ocupació anual a la Comunitat Valenciana de forma automàtica per a un horitzó temporal màxim de tres anys.

APP_PREDICCIÓ_ANUAL

 

DESCOMPOSICIÓ DE SÈRIES ECONÒMIC-TEMPORALS

Dissenyada per extreure els components inobservats (inclosa la sèrie desestacionalitzada) d'una sèrie temporal mensual i/o trimestral, tenint en compte les característiques idiosincràtiques de la Comunitat Valenciana. 

APP_EXTRACCIO_COMPONENTS

 

CONSTRUCCIÓ D'UN INDICADOR SINTÈTIC

Dissenyada per generar un indicador sintètic mensual de l´economia valenciana a partir d´un conjunt de sèries econòmics de freqüència conjuntural (mensual i trimestral). L'app construeix un índex capaç de capturar i predir a curt termini l'evolució econòmica conjuntural de la Comunitat Valenciana.

APP_INDICADOR_SINTETIC

 

PREDICCIÓ DEL CREIXEMENT ECONÒMIC TRIMESTRAL

Dissenyada per estimar i predir a curt termini les taxes de creixement trimestral del PIB trimestral de la Comunitat Valenciana. La predicció la genera a partir de combinar informació relativa a un conjunt dindicadors econòmics trimestrals i mensuals de la Comunitat Valenciana i les sèries de PIB trimestrals dEspanya i de PIB anuals de la Comunitat Valenciana.

APP_TRIMESTRAL

 

Més informació a EcoPrevisionsCV